MEDOFLUCON 50 mg cps dur (blis.PVC/Al) 1x7 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,15 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 4,24 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,91 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/24 4,24 € (0,0 %) 0,91 € (0,0 %)
07/24 4,24 € (0,0 %) 0,91 € (0,0 %)
06/24 4,24 € (0,0 %) 0,91 € (0,0 %)
05/24 4,24 € 0,91 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

MEDOFLUCON 50 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
26/0293/01-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
67030
Názov produktu podľa ŠÚKL
MEDOFLUCON 50 mg cps dur 7x50 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo flukonazol, ktoré patrí medzi antimykotiká.

Liek sa používa na liečbu, alebo prevenciu (predchádzanie) ochorení vyvolaných mikroskopickými hubami:

  • Akútna alebo rekurentná (opakujúca sa) vaginálna kandidóza
  • Kandidózy slizníc (ústa, hltan, pažerák)
  • Kožné infekcie
  • Systémové kandidózy postihujúce vnútorné orgány tela
  • Kryptokokóza (kvasinkové ochorenie spôsobené zvyčajne kontaktom s vtákmi), vrátane pľúcnej a kožnej infekcie a kryptokoková meningitida (zápal mozgových plien). U pacientov s AIDS ako udržiavacia liečba na predchádzanie kryptokokovej infekcie
  • Prevencia hubových infekcií u pacientov s oslabeným imunitným systémom a pri rizikách po chemoterapii alebo rádioterapii

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 20. 5. 2024.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy 

Dospelí

Liečba kryptokokovej meningitídy:
1.deň 400 mg, potom 200-400 mg 1x denne počas 6 až 8 týždňov alebo dlhšie, ak je to potrebné. Niekedy sa dávky môžu zvýšiť až na 800 mg.
Zabránenie návratu kryptokokovej meningitídy:  200 mg 1x denne, pokiaľ lekár neukončí liečbu.

Liečba kokcidioidomykózy: 200-400 mg 1x denne od 11 mesiacov až do 24 mesiacov alebo dlhšie, ak je to potrebné. Niekedy sa dávky môžu zvýšiť až na 800 mg.

Liečba vnútorných hubových infekcií spôsobených Candidou: 1. deň 800 mg potom 400 mg 1x denne, pokiaľ lekár neukončí liečbu

Liečba infekcií slizníc postihujúcich výstelku úst, hrdla a zápalov sprevádzajúcich umelé zubné náhrady: 
1. deň je dávka 200-400 mg, potom 100-200 mg 1x denne, pokiaľ lekár neukončí liečbu.

Liečba kandidóz slizníc (od miesta výskytu kandidózy): zvyčajne je dávka 50-400 mg 1x denne počas 7 až 30 dní, pokiaľ lekár neukončí liečbu.

Zabránenie opakovaným infekciám slizníc postihujúcich výstelku úst, hrdla: 100-200 mg 1x denne alebo 200 mg 3x týždenne, pokiaľ máte riziko vzniku infekcie.

Liečba genitálnej kandidózy: 150 mg ako jednorazová dávka

Zníženie opätovného výskytu vaginálnej kandidózy: 150 mg každý 3. deň, celkovo sa podajú 3 dávky (1., 4. a 7. deň) a potom 1x týždenne počas 6 mesiacov, pokiaľ je riziko vzniku infekcie.

Liečba hubových infekcií kože a nechtov:  V závislosti od miesta infekcie 50 mg 1x denne, 150 mg 1x týždenne, 300-400 mg 1x týždenne počas 1 až 4 týždňov (pri “atletickej nohe“ to môže byť až do 6 týždňov, pri liečbe infekcie nechtov až kým nebude poškodený necht nahradený novým).

Zabránenie výskytu infekcie vyvolanej Candidou (ak je váš imunitný systém oslabený a nefunguje): 200-400 mg 1x denne, pokiaľ máte riziko vzniku infekcie.

Dospievajúci vo veku od 12 do 17 rokov: o dávke rozhodne lekár buď zvolí dávkovanie pre dospelých alebo pre deti.

Deti vo veku do 11 rokov:
Maximálna dávka pre deti je 400 mg denne. Dávka závisí od hmotnosti dieťaťa v kilogramoch

Kandidóza slizníc a infekcie hrdla vyvolané Candidou :
dávka a trvanie liečby závisí od závažnosti infekcie a miesta výskytu infekcie - 3 mg/kg telesnej hmotnosti 1x denne (1. deň sa môže podať dávka 6 mg/kg telesnej hmotnosti).

Kryptokoková meningitída alebo vnútorné hubové infekcie vyvolané Candidou:  
6 mg/kg až 12 mg/kg telesnej hmotnosti 1x denne

Zabránenie opätovnému výskytu kryptokokovej meningitídy: 6 mg/kg telesnej hmotnost 1x denne

Zabránenie výskytu infekcií vyvolaných Candidou u detí (ak je imunitný systém oslabený a nefunguje správne):
3 mg/kg až 12 mg/kg telesnej hmotnosti 1x denne

Deti vo veku 0-4 týždňov: 
Použitie u detí vo veku od 3 do 4 týždňov: Rovnaká dávka, ako je uvedená vyššie, podáva sa však raz za 2 dni. Maximálna dávka je 12 mg/kg telesnej hmotnosti podávaná každých 48 hodín.

Použitie u detí mladších ako 2 týždne: Rovnaká dávka, ako je uvedená vyššie, podáva sa však raz za 3 dni. Maximálna dávka je 12 mg/kg telesnej hmotnosti podávaná každých 72 hodín.

Pacienti s poškodenou funkciou obličiek
Pre jednorazovú liečbu nie je potrebná zmena dávkovania. Dávku lekár upraví v závislosti od funkcie obličiek.

Spôsob použitia

Kapsuly sa užívajú celé (bez rozhryznutia), nezávisle od jedla, zapijú sa pohárom vody. Najlepšie je užívať kapsuly každý deň v rovnakom čase.

Upozornenie

Liek sa nesmie používať v gravidite, ak to nie je zjavne nevyhnutné.
Počas dojčenia sa liek neodporúča užívať pokiaľ lekár nerozhodne inak (v dojčení možno pokračovať po jednorazovom podaní flukonazolu v dávke 150 mg). Dojčenie sa odporúča prerušiť po opakovanom podávaní alebo po podaní vysokej dávky flukonazolu. 
V reprodukčnom veku sa liek nemá užívať u žien, ak sa nepoužije adekvátna kontracepcia.
Pre deti mladšie ako štyri týždne nie je vhodná kapsulová lieková forma.
U starších pacientov nie je potrebná zmena dávkovania, pokiaľ nie je prítomné poškodenie obličiek (klírens kreatinínu < 40 ml/min).
Liek obsahuje laktózu (mliečny cukor) a sodík (soľ).
V prípade výskytu nežiadúcich účinkov počas liečby treba kontaktovať lekára.
Ak pacient užíva iné lieky je potrebné ešte pred liečbou informovať lekára.
Liek môže ovplyvniť pozornosť (pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov sa má vziať do úvahy občasný výskyt závratov alebo kŕčov).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
U niekoľkých ľudí sa objavili alergické reakcie, hoci závažné alergické reakcie sú zriedkavé. Ak sa u vás prejaví akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týk ... viac >

Účinné látky

flukonazol

Indikačná skupina

26 - Antimykotiká (lokálne a celkové)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 48