Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,23 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,86 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,37 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/22 0,86 € (0,0 %) 2,37 € (0,0 %)
05/22 0,86 € (0,0 %) 2,37 € (0,0 %)
04/22 0,86 € (0,0 %) 2,37 € (0,0 %)
03/22 0,86 € 2,37 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

MEDOFLOXINE 200 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
42/0324/03-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
34921
Názov produktu podľa ŠÚKL
MEDOFLOXINE 200 mg tbl flm 10x200 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo ofloxacín. Ofloxacín patrí do skupiny, ktorá sa nazýva antibiotiká. Účinkuje usmrcovaním baktérií, ktoré spôsobujú infekcie.

Používa sa na liečbu nasledovných infekcií:

  • infekcie obličiek alebo močového mechúra (močových ciest)
  • infekcia dolných dýchacích ciest a pľúc
  • infekcia mužských alebo ženských pohlavných orgánov. To zahŕňa kvapavku, sexuálne prenosnú infekciu, ktorá môže mať vplyv na mužov aj ženy.
  • infekcie kože a mäkkých tkanív. Mäkké tkanivo je pod kožou a zahŕňa i svaly.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
Infekcia dolných močových ciest: 200 mg až 400 mg denne
Infekcia horných močových ciest: 200 mg až 400 mg denne, ak je to potrebné, môže byť dávka zvýšená na 400 mg 2x denne
Infekcia dolných respiračných ciest: 400 mg denne ako jedna dávka alebo rozdelená dávka, ak je to potrebné, môže byť dávka zvýšená na 400 mg 2x denne
Nekomplikovaná cervikálna a uretrálna kvapavka: jednotlivá dávka 400 mg
Negonokoková cervicitída alebo uretritída: 400 mg ako jedna dávka alebo rozdelená do dvoch dávok
Infekcie kože a mäkkých tkanív: 400 mg 2x denne

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
Klírens kreatinínu 50-20 ml/min: 100-200 mg každých 24hod.
Klírens kreatinínu < 20 ml/min/ hemodialýza alebo peritoneálna dialýza: 100 alebo 200 mg každých 24hod. resp. 48hod. 
viď. SPC časť 4.2.

Dĺžka liečby: Závisí od odpovede na liečbu a závažnosti infekcie. Pre nekomplikovanú kvapavku sa odporúča jednotlivá dávka. Pre iné infekcie je zvyčajná dĺžka liečby 5 až 10 dní. Liečba sa nemá predlžovať na viac ako 2 mesiace.

Spôsob použitia

Tablety sa majú prehĺtať celé a zapiť dostatočným množstvom tekutiny, môžu sa užiť nalačno alebo s jedlom. Antacidá, lieky obsahujúce Mg, Al, Fe a Zn sa majú podávať najneskôr 2 hodiny pred alebo najskôr 2 hodiny po užití ofloxacínu. Súčasnému podaniu s antacidami sa treba vyhnúť. 
Do 400 mg sa môže ofloxacín podávať ako jednotlivá dávka, prednostne ráno. Vyššie dávky sa majú podávať rozdelené do dvoch dávok v odstupe dvanásť hodín.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný u tehotných a dojčiacich žien.
Liek je kontraindikovaný u detí a rastúcich dospievajúcich
Liek je kontraindikovaný u pacientov s epilepsiou.
Ofloxacín sa má podávať s opatrnosťou pacientom s poruchou funkcie pečene. 
U pacientov s diabetom sa odporúča dôkladné sledovanie hladiny glukózy v krvi.
Liek môže spôsobiť fotosenzitívnu reakciu. Je potrebné sa vyvarovať intenzívnemu UV žiareniu (dlhodobé opaľovanie, UV lampa (horské slnko), solárium).
Liek môže zriedkavo predĺžiť QT interval.
Vzhľadom na nežiaduce účinky, nemožno vylúčiť možnosť ovplyvnenia schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Závažné vedľajšie účinky
Prestaňte užívať MEDOFLOXINE a navštívte ihneď lekára alebo choďte do nemocnice, ak sa u vás vyskytne niektorý s nasledujúcichvedľajších účinkov:
Zriedkavé (môžu postihovať ... viac >

Účinné látky

ofloxacín

Indikačná skupina

42 - Chemoterapeutiká (vrátane tuberkulostatík)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36