MAGNESIUM SULFURICUM BBP 100 mg/ml (BIOTIKA) sol inj (amp.skl.) 5x10 ml (50 ml)

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,35 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,35 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/19 2,09 € (0,0 %) 2,26 € (-48,0 %)
06/19 0,00 € (0,0 %) 4,35 € (0,0 %)
05/19 0,00 € (0,0 %) 4,35 € (0,0 %)
04/19 0,00 € 4,35 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady A - ambulantná, plná
Pôvod lieku Generický liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

MAGNESIUM SULFURICUM BBP 100 mg/ml (BIOTIKA)
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
39/0805/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
00498
Názov produktu podľa ŠÚKL
MAGNESIUM SULFURICUM BBP 100 mg/ml injekčný roztok sol inj 5x10 ml (amp.skl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek sa používa:

  • ako adjuvantná liečba pri kŕčových stavoch a sklonoch ku nim (tetanus, preeklampsia, eklampsia, tetania, spazmofilná neuropatia),
  • pri hypomagneziémii: deti s primárnou kongenitálnou hypomagneziémiou, dospelí s malabsorpčným syndrómom pri pretrvávajúcich hnačkách, pri chronickom alkoholizme, pri dlhodobej parenterálnej výžive,
  • ako dlhodobá diuretická liečba,
  • ako tokolytická liečba.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
Dávkovanie je prísne individuálne, obvykle 10-20 ml 10 % alebo 20 % injekčného roztoku, v prípade potreby aj opakovane. Orientuje sa podľa patelárneho reflexu.
Maximálna jednotlivá dávka je 1-4 g.
Maximálna denná dávka je 1-8 g.

Deti:
Podáva sa 10 % injekčný roztok v dávke 10 mg/kg telesnej hmotnosti intramuskulárne. Dávka sa podľa potreby opakuje.

Spôsob použitia

Liek sa aplikuje veľmi pomaly intravenózne (rýchlosťou 1,5 ml/min), intramuskulárne alebo zriedkavo subkutánne (bolestivosť). Deťom sa injekčný roztok podáva intramuskulárne. Pri hypomagneziémii možno podať intravenózne aj deťom.

Upozornenie

Podávanie lieku v pokročilom štádiu tehotenstva vyvoláva útlm a ochabnutosť plodu. Pri intravenóznej kontinuálnej infúzii, ktorá trvá dlhšie ako 24 hodín, sa zvyšuje možnosť neuromuskulárnej a respiračnej depresie plodu.
Malé množstvo horečnatých iónov sa vylučuje do materského mlieka.Užívanie lieku počas dojčenia je potrebné konzultovať s lekárom.
Pri poruchách funkcie obličiek a pri hyperkaliémii sa odporúča opatrnosť.
Pri infúziách sa nesmie liek podávať spolu s bielkovinovými hydrolyzátmi.
Uchovávať pri teplote 10-25 °C. Roztok sa má použiť bezprostredne po otvorení obalu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
K výskytu vedľajších účinkov zvyčajne dochádza následkom predávkovania resp. otravy horčíkom.
Starší pacienti sú na výskyt vedľajších účinkov náchylnejší.
V súvislosti s používaním tohto lieku sa u ... viac >

Účinné látky

síran horečnatý

Indikačná skupina

39 - Soli a ióny pre perorálnu a perenterálnu aplikáciu

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60