MAGNESII LACTAS VULM 500 mg tbl (blis.Al/PVC) 1x30 ks

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

MAGNESII LACTAS VULM 500 mg
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
39/0066/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7074C
Názov produktu podľa ŠÚKL
MAGNESII LACTAS VULM 500 mg tbl 30x500 mg (blis.Al/PVC)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek s obsahom horčíka vo forme dihydrátu mliečnanu horečnatého (magnesii lactas dihydricus), ktorý sa používa na prevenciu a liečbu zníženej hladiny horčíka v organizme (hypomagneziémie). Používa sa:

  • pri prevencii a liečbe nedostatku horčíka sprevádzajúceho iné ochorenia (napr. cukrovka, žltačky spôsobené vírusmi, poruchy pečeňových funkcií pri alkoholizme, poruchy vstrebávania živín, jednostranná výživa, zvýšená hladina cholesterolu a tukov v krvi, mierne až stredne závažné štádiá chronických zápalových črevných ochorení ako napr. Crohnova choroba, dlhodobé stresové stavy, mierna úzkosť, znížená schopnosť sústrediť sa, chronický únavový syndróm, zvýšená nervovosvalová dráždivosť, zvýšený sklon ku kŕčom, príznaky predmenštruačného syndrómu, choroby štítnej žľazy a prištítnych teliesok, alergické ochorenia a poruchy imunity).
  • pri nedostatočnom príjme alebo zvýšenej potrebe horčíka v období tehotenstva, dojčenia, v puberte, v období zotavovania sa a po operáciách, pri špeciálnych stravovacích návykoch, pri nadmernej fyzickej a duševnej záťaži, pri strese alebo pri zvýšených stratách horčíka (napr. vracanie, hnačky).
  • pri nedostatku horčíka so súbežným nedostatkom vápnika, kedy je v mnohých prípadoch nutné dopĺňať prvotne horčík a až druhotne vápnik. Používa sa pri úbytku kostnej hmoty (osteoporóza) a úbytku kostnej hmoty v období po prechode (postmenopauzálna osteoporóza) a ako prevencia ich vzniku.
  • pri ľahších poruchách spánku a prejavoch depresie súvisiacich s nedostatkom horčíka a ako prevencia migrény (opakované bolesti hlavy).
  • pri svalových kŕčoch kostrových svalov pri preukázanom nedostatku horčíka, alebo ak sú kŕče sprievodným príznakom iného hlavného ochorenia.
  • pri prechodnom nedostatku horčíka pri súbežnej dlhodobej liečbe niektorými liekmi ako sú lieky povzbudzujúce tvorbu moču (diuretiká), lieky proti epilepsii (antiepileptiká), lieky stimulujúce činnosť čriev - preháňadlá (laxatíva), hormonálne prípravky proti otehotneniu (hormonálna antikoncepcia), antibiotiká (gentamycín a amfotericín B), cisplatina (používaná na liečbu rakoviny), lieky na potlačenie imunity (imunosupresíva) a lieky na potlačenie tvorby žalúdočnej kyseliny (inhibítory protónovej pumpy).
  • ako doplnková liečba pri súbežnej liečbe chorôb srdcovo-cievneho systému ako je zvýšený krvný tlak (hypertenzia), srdcové zlyhávanie, tvrdnutie a upchávanie ciev (ateroskleróza) a iné poruchy ciev, náhle cievne mozgové príhody, poruchy srdcového rytmu. Horčík znižuje nežiaduce účinky vysokých dávok srdcových glykozidov (liekov určených na liečbu srdcových chorôb).
  • v tehotenstve pri prejavoch eklampsie (komplikácie zvýšeného krvného tlaku charakterizovaného výskytom závratov a kŕčov), na zmiernenie prejavov porúch spánku, pri svalových kŕčoch, pri bolestivých sťahoch maternice.
  • ako súčasť liečby cukrovky 2. typu (diabetes mellitus) na zlepšenie citlivosti na inzulín, látkovej premeny cukrov a živín.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie je individuálne, zvyčajne je však nasledovné, pokiaľ lekár neurčí inak:

Dospelí užívajú 1 tabletu 2-3x denne. Pri profylaktickej liečbe migrény užívajú 2 tablety 3-4x denne. Pri doplnkovej terapii srdcového zlyhávania užívajú 2 tablety 2-4x denne.

Deti nad 6 rokov a dospievajúci užívajú 1/2-1 tabletu 1x denne.

Poruchy obličiek a pečene:
Pri poruchách funkcie obličiek a pečene je nutné stanoviť dávkovanie na základe vyšetrenia hladín horčíka v plazme.

Tehotné a dojčiace ženy:
Denná dávka by nemala presiahnuť 350 mg.

Trvanie liečby:
Odporúčaná dĺžka liečby je 4 - 6 týždňov, pokiaľ lekár neurčí inak. Liek sa môže užívať aj dlhodobo.

Spôsob použitia

Dennú terapeutickú dávku je vhodné rozdeliť na 2 - 3 jednotlivé dávky (ráno, obed, večer) a užívať po jedle alebo medzi jedlom. Tablety sa zapíjajú dostatočným množstvom vody. Užívanie horčíka nalačno môže mať laxatívny účinok.
Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na dve rovnaké dávky.

Upozornenie

Tento liek sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia v rámci uvedených indikácií na odporúčanie lekára. Užívanie prípravku v treťom trimestri môže vyvolať zníženie svalového napätia (hypotónia) u novorodenca.
Tento liek môžu užívať deti od 6 rokov.
Liek je kontraindikovaný pri závažných poruchách funkcie obličiek a pečene.
Pri poruchách obličkových a pečeňových funkcií sa má liek užívať so zvýšenou opatrnosťou (vzhľadom k možnosti navodenia hypermagneziémie), taktiež pri srdcových A-V blokoch, pri súbežnom podávaní liekov s obsahom srdcových glykozidov alebo myorelaxancií.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Horčík vo forme dihydrátu mliečnanu horečnatého (dihydrátu magnéziumlaktátu) je veľmi dobre tolerovaný. Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Možné vedľajšie účinky:
Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 ... viac >

Účinné látky

dihydrát mliečnanu horečnatého

Indikačná skupina

39 - Soli a ióny pre perorálnu a perenterálnu aplikáciu

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: P - Povolené, neregistrované
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24