Maalox PREMIUM sus por 460 mg/400 mg (vrecko) 20x4,3 ml

Mohlo by vás zaujímať

Maalox PREMIUM
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
09/0325/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
89563
Názov produktu podľa ŠÚKL
Maalox PREMIUM sus por 20x4,3 ml (vre.PP/Al/PE)
Aplikačná forma
SUS POR - Perorálna suspenzia
Cena: od 7,80 €

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivá hydroxid hlinitý (algeldrát) a hydroxid horečnatý, ktoré svojím silným neutralizačným účinkom na kyselinu chlorovodíkovú, zodpovednú za kyslosť žalúdkového obsahu, túto kyslosť znižujú (antacidum).

  • Používa sa u dospelých a dospievajúcich vo veku od 15 rokov pri tzv. pálení záhy a pri prenikaní kyslého žalúdočného obsahu späť do pažeráka (gastroezofageálny reflux).

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci vo veku od 15 rokov:
1 - 2 vrecká pri pálení záhy alebo refluxe.
Maximálne možno užiť 6 dávok denne.
Denná dávka nesmie prekročiť 12 vreciek denne.

Ak sa pacient do 10 dní nebude cítiť lepšie alebo sa bude cítiť horšie, musí sa obrátiť na lekára.

Spôsob použitia

Suspenzia na perorálne použitie. Pred otvorením sa má vrecko jemne premasírovať. Suspenzia sa má užiť taká aká je, nemá sa riediť. Liek nie je vhodné zapíjať nápojmi z citrusových plodov.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa liek môže použiť len vtedy, ak je a to nevyhnutné, krátkodobo a nie vo vysokých dávkach.
Liek nie je určený pre deti a dospievajúcich mladších ako 15 rokov.
Pacienti vo vyššom veku, s poruchou funkcie obličiek, poruchami vyprázdňovania čriev (hnačka, zápcha, zúženie hrubého čreva) alebo poruchami hladín fosforu a horčíka v krvi môžu liek užívať len na základe výslovného odporúčania lekára.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou renálnou insuficienciou. U pacientov so zlyhávaním obličiek je potrebné sa vyhnúť dlhodobému užívaniu antacíd.
Pre pacientov s porfýriou, ktorí podstupujú hemodialýzu, môže byť hydroxid hliníka obsiahnutý v lieku nebezpečný.
Liek môže zabraňovať absorpcii niektorých liekov. Je potrebné dodržať časový odstup pri užívaní lieku, ktorý reaguje s antacidom a to najmenej 2 hodiny (pri fluórchinolónoch 4 hodiny).
Liek obsahuje sacharózu a sorbitol.

Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Liek sa obvykle dobre znáša.
Pri užívaní Maaloxu sa u vás môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky. Vedľajšie účinky sú zoradené podľa častosti výskytu:
Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 ... viac >

Účinné látky

hydroxid hlinitý, hydroxid horečnatý

Indikačná skupina

09 - Antacidá (vrátane antiulceróznych liečiv)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36