Kategorizačné údaje
Maximálna cena 11,60 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 4,64 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 6,96 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/23 4,64 € (0,0 %) 6,96 € (0,0 %)
03/23 4,64 € (0,0 %) 6,96 € (0,0 %)
02/23 4,64 € (0,0 %) 6,96 € (0,0 %)
01/23 4,64 € 6,96 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Lusopress
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0469/95-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3658A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Lusopress tbl 98x20 mg (blis.PAD/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek sa používa na vysoký krvný tlak. Obsahuje nitrendipín, ktorý patrí do skupiny liečiv nazývaných kalciové antagonisty. Liek účinkuje uvoľnením a rozšírením krvných ciev, čím uľahčí prietok krvi a zníži krvný tlak. Nižší krvný tlak znižuje námahu srdca.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva krátko po jedle.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy 

Dospelí:

1 tableta 1x denne (každé ráno) alebo 1/2 tablety 2x denne (každé ráno a večer). Celková denná dávka je 20mg.  V prípade potreby sa dávka môže postupne zvyšovať až na 1 tabletu 2x denne ráno a večer (40mg denne).

Ak je indikované zníženie dávky, užíva sa 1/2 tablety (10mg nitrendipínu) ráno.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:

Liečba sa musí začať s najnižšou možnou dávkou (10mg nitrendipínu =1/2 tablety, t.j. 10mg/deň) a pacient musí byť počas liečby starostlivo monitorovaný.

Dĺžku a ukončenie liečby určuje lekár.

Spôsob použitia 

Tablety sa užívajú po jedle, nerozhryzené a zapijú sa trochou tekutiny.  Nezapíjať grapefruitovou šťavou. 
Tablety majú deliacu ryhu, ktorá ich umožňuje rozdeliť na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva a dojčenia.
Bezpečnosť a účinnosť nitrendipínu u detí mladších ako 18 rokov neboli stanovené.
U pacientov s ťažkými poruchami funkcie pečene môžu byť účinky nitrendipínu zosilnené alebo predĺžené. Je potrebné monitorovanie.
U starších pacientov sa má liek podávať s opatrnosťou.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou hypotenziou.
Pacienti s dekompenzovaným zlyhaním srdca majú byť liečení s opatrnosťou.

Počas liečby nitrendipínom je potrebné vyhýbať sa konzumácii grapefruitu / grapefruitového džúsu.
Liek môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. To platí najmä na začiatku liečby.
Nepiť alkohol. 

Ďaľšie osobitné upozornenia nájdete v SPC (časť 4.4)

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne nízky krvný tlak alebo bolesť na hrudi, okamžite kontaktujte vášho lekára. Môže byť potrebný lekársky zákrok.
Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)
Bolesť hlavy, s ... viac >

Účinné látky

nitrendipín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36