Kategorizačné údaje
Maximálna cena 14,68 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,67 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 11,01 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/19 5,10 € (+39,0 %) 9,58 € (-13,0 %)
06/19 3,67 € (0,0 %) 11,01 € (0,0 %)
05/19 3,67 € (0,0 %) 11,01 € (0,0 %)
04/19 3,67 € 11,01 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

LUIVAC
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0104/96-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
84101
Názov produktu podľa ŠÚKL
Luivac tbl 28
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

LUIVAC  je imunostimulancium, patrí do skupiny iných cytokínov a imunomodulátorov. Účinok lieku je založený na posilnenie imunitného systému komplexným spôsobom. Liek dokázateľne posilňuje niektoré nešpecifické obranné mechanizmy organizmu. Znižuje sa počet infekčných ochorení, ich priebeh sa zmierňuje a skracuje sa trvanie choroby. LUIVAC sa používa prevažne na opakujúce sa infekcie dýchacieho traktu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.

Dospelí a deti majú užiť 1 tabletu denne ráno. Tableta sa má užiť nalačno s malým množstvom vody.

Liečba trvá spravidla dve 28-dňové periódy, ktoré sú prerušené 28-dňovým obdobím bez užívania lieku. Ďalšie liečebné cykly môžu nasledovať po 28 dňoch, počas ktorých sa liek neužíval.

Liečba sa zvyčajne začne pri stavoch bez akútnej infekcie. V prípade akútneho infekčného ochorenia liek nenahradí potrebnú antibiotickú liečbu, ale možno ho užívať súbežne.

Upozornenie:
Liek sa nesmie užívať počas gravidity (nedostatok skúseností).
Počas dojčenia sa môže liek užívať.
Pri hnačkových stavoch účinnosť nie je zaručená, preto sa nemá liek užívať pri akútnej gastroenteritíde.
Liek nemajú používať pacienti s autoimunitnými chorobami.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, Luivac môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Luivac sa zvyčajne dobre znáša. U veľmi citlivých pacientov sa vyskytujú menej časté zvyčajne mierne tráviace poruchy a kožné reakcie (vyrážka).
Veľmi zriedkavo sa hlásili prípady bolesti kĺbov (artralgie) ... viac >

Účinné látky

lyzát Branhamella catarhalis , lyzát Haemophilus influenzae , lyzát Klebsiella pneumoniae , lyzát Staphylococcus aureus , lyzát Streptococcus pneumoniae , lyzát Streptococcus pyogenes , Streptococcus mitis

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24