Kategorizačné údaje
Maximálna cena 14,68 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,67 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 11,01 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
12/22 3,67 € (0,0 %) 11,01 € (0,0 %)
11/22 3,67 € (0,0 %) 11,01 € (0,0 %)
10/22 3,67 € (0,0 %) 11,01 € (0,0 %)
09/22 3,67 € 11,01 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

LUIVAC
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0104/96-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
84101
Názov produktu podľa ŠÚKL
Luivac tbl 28
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek je imunostimulancium. Posilňuje základné obranné mechanizmy organizmu pred infekciou dýchacej sústavy.

Používa sa na opakujúce sa infekcie dýchacej sústavy.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva v dostatočnom odstupe medzi dvomi jedlami (viac v časti Spôsob použitia)
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a deti od 4 rokov majú užiť 1 tabletu denne ráno.

Liečba trvá spravidla dve 28-dňové periódy, ktoré sú prerušené 28-dňovým obdobím bez užívania lieku. Ďalšie liečebné cykly môžu nasledovať po 28 dňoch, počas ktorých sa liek neužíval.

Liečba sa zvyčajne začne pri stavoch bez akútnej infekcie. V prípade akútneho infekčného ochorenia liek nenahradí potrebnú antibiotickú liečbu, ale možno ho užívať súbežne.

Spôsob použitia

Tableta sa má užiť nalačno s malým množstvom vody.

Upozornenie

Liek sa nesmie užívať počas tehotenstva (nedostatok skúseností).
Počas dojčenia sa môže liek užívať.
Pri hnačkových stavoch účinnosť nie je zaručená, preto sa nemá liek užívať pri akútnej gastroenteritíde.
Liek nemajú používať pacienti s autoimunitnými chorobami.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Luivac sa zvyčajne dobre znáša. Pri hodnotení vedľajších účinkov sa používajú nasledovné označenia častosti výskytu:
Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 ľudí.
Časté: môžu postihovať menej ako ... viac >

Účinné látky

lyzát Branhamella catarhalis, lyzát Haemophilus influenzae, lyzát Klebsiella pneumoniae, lyzát Staphylococcus aureus, lyzát Streptococcus pneumoniae, lyzát Streptococcus pyogenes, Streptococcus mitis

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24