Lopridam 8 mg/2,5 mg/10 mg tbl (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 8,82 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,73 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 6,09 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/22 2,73 € (0,0 %) 6,09 € (0,0 %)
07/22 2,73 € (0,0 %) 6,09 € (0,0 %)
06/22 2,73 € (0,0 %) 6,09 € (0,0 %)
05/22 2,73 € 6,09 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0097/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7290C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Lopridam 8 mg/2,5 mg/10 mg tbl 30x8 mg/2,5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je kombinácia troch liečiv: perindoprilu, indapamidu a amlodipínu. Je to antihypertenzívum určené na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie). Používa na liečbu vysokého krvného tlaku u pacientov, ktorých krvný tlak je už kontrolovaný kombináciou perindoprilu/indapamidu a amlodipínu užívaných pri rovnakej úrovni dávkovania.
Každé z liečiv znižuje krvný tlak a spolu pomáhajú kontrolovať krvný tlak:

  • Perindopril patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE). Funguje tak, že rozširuje krvné cievy, čo srdcu uľahčí prečerpávať cez ne krv.
  • Indapamid je diuretikum. Diuretiká zvyšujú množstvo moču tvoreného obličkami. Indapamid je však iný ako ostatné diuretiká, pretože spôsobuje len mierne zvýšenie množstva vytvoreného moču.
  • Amlodipín patrí do skupiny liekov nazývaných antagonisty vápnika. U pacientov s vysokým krvným tlakom tento liek funguje tak, že uvoľňuje krvné cievy, takže krv nimi ľahšie prechádza. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pacienti majú užívať takú kombináciu síl, ktorá zodpovedá ich predchádzajúcej liečbe.

Obvyklá dávka je 1 tableta denne ako jednotlivá dávka.

Porucha funkcie obličiek:
Pacientom so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30-60 ml/min) je dávka lieku 8 mg/2,5 mg/5 mg a tiež 8 mg/2,5 mg/10 mg kontraindikovaná (pozri časť 4.3). 
Bežné lekárske sledovanie bude zahŕňať časté monitorovanie kreatinínu a draslíka.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, najlepšie ráno a pred jedlom. Tablety sa zapíjajú pohárom vody (nezapíjať liek grapefruitovou šťavou).

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas druhého a tretieho trimestra tehotenstva, použitie lieku počas prvého trimestra sa neodporúča.
Použitie lieku počas dojčenia je kontraindikované.
Podanie lieku deťom a mladistvým sa neodporúča.
V prípade ťažkej poruchy funkcie obličiek (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min) je liečba kontraindikovaná. Pacientom so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30-60 ml/min) je dávka lieku 8 mg/2,5 mg/5 mg a dávka lieku 8 mg/2,5 mg/10 mg kontraindikovaná.
V prípade ťažkej poruchy funkcie pečene je liek kontraindikovaný. U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene sa má liek podávať s opatrnosťou.
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Liek môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Opatrnosť sa odporúča najmä na začiatku liečby.
Počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita ako menej častý nežiaduci účinok (≥ 1/1 000 až < 1/100). Ak sa fotosenzitívne reakcie vyskytnú, odporúča sa zastaviť liečbu. Ak je opätovné podávanie diuretík považované za nevyhnutné, odporúča sa chrániť miesta vystavené slnku alebo umelému UVA žiareniu.
Športovci si musia uvedomiť, že liek obsahuje liečivo (indapamid), ktoré môže vyvolať pozitívnu reakciu dopingových testov.
Počas liečby je potrebné vyhýbať sa konzumácii grapefruitového džúsu.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať liek a okamžite navštívte lekára, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, ktoré môžu byť závažné:
náhly sipot, bolesť na hrudi, dýchavičnosť alebo ťažkost ... viac >

Účinné látky

amlodipín, indapamid, perindopril erbumín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: P - Povolené, neregistrované
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24