Mohlo by vás zaujímať

Lopacut 2 mg
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
49/0008/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
04733
Názov produktu podľa ŠÚKL
Lopacut 2 mg filmom obalené tablety tbl flm 10x2 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 2,50 €

Popis a určenie

Liek obsahuje loperamidiumchlorid. Patrí do skupiny liekov nazývaných antidiaroiká. Lopacut účinkuje tak, že zvyšuje hustotu stolice a znižuje jej častosť.

Používa sa na zmiernenie príznakov náhlej, krátkotrvajúcej hnačky (akútna hnačka) u dospelých a dospievajúcich vo veku 12 rokov a viac.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Podávanie deťom mladším ako 12 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí, vrátane starších pacientov a dospievajúci vo veku 12 rokov a viac: úvodná dávka je 2 tablety, potom 1 tableta po každej riedkej stolici, nie skôr ako 2-3 hodiny po úvodnej dávke. Maximálna denná dávka nemá presiahnuť 6 tabliet (12 mg) u dospelých a 4 tablety (8 mg) u dospievajúcich.

Ak sa zdravotný stav nezlepší do 2 dní, liečba sa má ukončiť a pacient má vyhľadať lekára.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, vcelku a zapíjajú sa tekutinou. Vplyv potravy na rýchlosť a intenzitu účinku sa neudáva.

Upozornenie

Liečba hnačky týmto liekom je len symptomatická. Ak je možné zistiť špecifické príčiny vyvolávajúce hnačku, v prípade potreby má byť poskytnutá špecifická liečba.
Liek sa môže užívať počas tehotenstva len po starostlivom zvážení. 
Počas dojčenia sa užívanie lieku neodporúča.
Liek je kontraindikovaný u detí do 12 rokov.
U pacientov s poruchou funkcie pečene je potrebná opatrnosť pri užívaní lieku.
Liek je kontraindikovaný, ak je prítomná krv v stolici alebo je prítomná vysoká horúčka.
Pri zápche, abdominálnej dystenzii alebo rozvoji ilea sa musí liečba ihneď ukončiť.
Pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov je potrebná opatrnosť. Na začiatku liečby sa môžu vyskytnúť únava, závraty alebo ospanlivosť.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať Lopacut a okamžite to povedzte svojmu lekárovi, ak spozorujete nasledujúce príznaky:
opuchnutú tvár, pery, jazyk alebo hrdlo, ťažkosti s prehĺtaním a dýchaním (angioedém) alebo žih ... viac >

Účinné látky

loperamidiumchlorid

Indikačná skupina

49 - Digestíva, adsorbenciá, acidá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 60