LIVSANE Tlakomer BPM40 na rameno, automatický 1x1 ks

Mohlo by vás zaujímať

LIVSANE Tlakomer BPM40
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
P97515
Názov produktu podľa ŠÚKL
Tlakomer BPM40 automatický, ramenný
Aplikačná forma
Forma sa neudáva

Popis a určenie

Prístroj na meranie krvného tlaku na paži slúži na neinvazívne meranie a kontrolu artériových hodnôt krvného tlaku u dospelých
osôb.

  • Manžeta na remeno s veľkosťou od 22 do 35 cm.
  • Pomocou prístroja sa môžete rýchlo a jednoducho zmerať krvný tlak a pulz, namerané hodnoty sa ukladajú do pamäte. 
  • Dá sa zobraziť priebeh meraní a priemerná hodnota z nameraných hodnôt.
  • Funcia upozornenia pri prípadných poruchách srdcového rytmu.
  • Dobre čitateľný displej s veľkými písmenami.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Prístroj sa používa podľa návodu na obsluhu priloženého v balení výrobku.

• Meranie môžete vykonávať na ľavej alebo pravej ruke. Založte manžetu na obnažené nadlaktie. Meranie vykonávajte vždy na tej istej ruke. Manžeta je vhodná pre obvod paže od 22 do 35 cm.
• Meranie môžete vykonávať v sede alebo v ľahu. Dbajte nato, aby sa manžeta nachádzala vo výške srdca. Je potrebné zaujatie správnej polohy tela. 
• Dbajte nato, aby ste si 5 minút odpočinuli (je potrebné byť v kľude) a počas merania nehovorili a nehýbali sa. 
• Prístroj zapnite tlačidlom ŠTART/STOP.
• Po kontrole displeja, pri ktorej svietia všetky číslice, sa manžeta automaticky napumpuje. Manžeta sa napumpuje na 180 mmHg. Tlak vzduchu v manžete sa pomaly znižuje. V prípade, že už je možné pozorovať tendenciu k vysokému krvnému tlaku, prístroj ešte raz dodatočne napumpuje vzduch a zvýši tak tlak manžety.
• Meranie môžete kedykoľvek prerušiť stlačením tlačidla ŠTART/STOP .
• Zobrazia sa výsledky merania systolického, diastolického tlaku a pulzu.
• Výsledok merania sa automaticky uloží..
• Prístroj sa po 3 minútach automaticky vypne.
• Pred opätovným meraním počkajte aspoň 1 minútu! 

Informácia od dodávateľa *

Upozornenia pre používanie:
• Aby bola zaručená porovnateľnosť hodnôt, merajte si svoj krvný tlak vždy v rovnakú dennú dobu.
• Minimálne 30 minút pred meraním by ste nemali nič jesť, piť, fajčiť alebo vykonávať telesnú aktivitu.
• Pred prvým meraním tlaku krvi si približne 5 minút odpočiňte!
• Ak chcete okrem toho vykonať viacero meraní na jednej osobe, medzi jednotlivými meraniami vždy počkajte 1 minútu.
• V prípade pochybností o správnosti nameraných hodnôt meranie opakujte.
• Vami namerané hodnoty slúžia iba pre vašu informáciu – nie sú náhradou lekárskeho vyšetrenia! Namerané hodnoty skonzultujte s vašim lekárom, nikdy na ich základe neprijímajte vlastné lekárske rozhodnutia (napr. lieky a ich dávkovanie)!
• Použitie prístroja na meranie hladiny cukru v krvi mimo domáceho prostredia alebo pod vplyvom pohybu (napr. počas jazdy v aute, sanitke alebo vrtuľníku a pri fyzickej aktivite, ako je napr. cvičenie) môže ovplyvniť presnosť merania a viesť k chybám merania.
• Prístroj na meranie krvného tlaku nepoužívajte na novorodencoch a pacientkách s preeklampsiou. Pred použitím prístroja na meranie krvného tlaku počas tehotenstva odporúčame konzultáciu s lekárom.
• Pri ochoreniach srdcovocievnej sústavy môže dôjsť k chybným meraniam, resp. ovplyvneniu presnosti merania. Rovnako je tomu aj v prípade veľmi nízkeho tlaku, diabetu, poruchách prekrvenia a srdcového rytmu, ako aj pri zimnici alebo trasení.
• Prístroj na meranie krvného tlaku sa nesmie používať v kombinácii s vysokofrekvenčným chirurgickým zariadením.
• Používajte prístroj len u osôb, ktorých obvod paže zodpovedá rozsahu uvedenému pre tento prístroj.
• Majte na pamäti, že počas nafukovania môže dôjsť k obmedzeniu funkčnosti príslušnej končatiny.
• Cirkulácia krvi nesmie byť prístrojom na meranie krvného tlaku prerušená na dlhšiu dobu, než je potrebné. V prípade nesprávnej funkcie prístroja zložte manžetu z ruky.
• Predchádzajte mechanickému zúženiu, stlačeniu alebo zlomeniu hadičky manžety.
• Predchádzajte pretrvávajúcemu tlaku v manžete, ako aj častým meraniam. Následné obmedzenie prietoku krvi môže mať za následok poranenia.
• Dbajte na to, aby nedošlo k založeniu manžety na ruku, ktorej tepny alebo žily sú liečené, napr. intravaskulárny vstup, resp. intravaskulárna liečba alebo tepno-žilová spojka.
• Manžetu nepoužívajte u osôb, ktoré prekonali amputáciu prsníka.
• Manžetu nezakladajte na rany, pretože môže dôjsť ku ďalším zraneniam.
• Prístroj na meranie krvného tlaku môžete používať s batériami alebo sieťovým zdrojom. Prenos a uloženie údajov je možné iba vtedy, ak je váš merací prístroj napájaný elektrickým prúdom. Ak sa batéria vybije alebo ak sieťový zdroj odpojíte od siete, dátum a čas v prístroji na meranie krvného tlaku sa vynulujú.
• Ak v priebehu 3 minút nestlačíte žiadne tlačidlo, prístroj sa z dôvodu šetrenia batérií automaticky vypne.
 

* Pod označením „dodávateľ“ sa rozumie spoločnosť dodávajúca produkt na trh v SR. Údaje o produkte uvedené v informačnom bloku „Informácia od dodávateľa“ uviedla do databázy ADC Číselník osoba zastupujúca dodávateľa ako správca portfólia jeho produktov v ADC Číselníku. Zodpovednosť za údaje v tomto bloku a ich súlad s aktuálne platnou legislatívou nesie dodávateľ.