Lithium carbonicum - SLOVAKOFARMA tbl 300 mg 1x100 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 8,45 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 8,45 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/22 0,00 € (0,0 %) 8,45 € (0,0 %)
06/22 0,00 € (0,0 %) 8,45 € (0,0 %)
05/22 0,00 € (0,0 %) 8,45 € (0,0 %)
04/22 0,00 € 8,45 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PSY, END
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Lithium carbonicum - SLOVAKOFARMA
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
30/0046/71-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
02481
Názov produktu podľa ŠÚKL
Lithium carbonicum - SLOVAKOFARMA tbl 100x300 mg (fľ.skl.)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liečivo je lítium, ktoré patrí do skupiny látok nazývaných stabilizátory nálady. Lítium sa používa na liečbu mánie (chorobne povznesenej nálady), na zníženie agresivity a zrýchleného toku myšlienok. Prispieva k stabilite nálady. Taktiež sa používa na podporu abstinencie pri chronickom zneužívaní alkoholu a drogovej závislosti a na liečbu niektorých foriem sexuálnych odchýlok. Tento liek sa používa aj na liečbu a prevenciu bipolárnej afektívnej poruchy.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie musí byť stanovené individuálne v závislosti od sérových hladín lítia a klinickej odpovede. Je potrebné sa usilovať o minimálnu účinnú dávku a tú udržiavať. Ak sa u pacienta preukáže menšia tolerancia lieku, môžu sa zmierniť nežiaduce účinky tak, že sa denná dávka rozdelí do niekoľkých dávok a užijú sa s jedlom.

Akútna liečba:
Zvyčajná odporúčaná denná dávka je od 1,2 do 1,8 g lítia. Potrebná dávka sa môže individuálne líšiť. Sérové hladiny lítia sa majú sledovať a udržiavať v terapeutickom rozmedzí 0,8-1,2 mmol/l a nemajú prekročiť 1,5 mmol/l. Akonáhle je dosiahnutá kontrola stavu, dávka sa má znížiť na profylaktickú dávku.
Vzhľadom na nástup účinku lítia až okolo 10. dňa aplikácie, odporúča sa predovšetkým pri ťažkých stupňoch mánie na začiatku liečby súčasne podávať neuroleptiká alebo benzodiazepíny.

Profylaktická liečba:
Potrebná dávka sa môže individuálne líšiť. Hneď ako je akútny stav úspešne zvládnutý, dávka sa má upraviť zvyčajne medzi 0,9 až 1,2 g denne. Sérové hladiny lítia majú dosahovať 0,4-0,8 mmol/l a nemajú prekročiť 1,5 mmol/l.

Starší a oslabení pacienti:
Starší pacienti, pacienti pod 50 kg telesnej hmotnosti, pacienti s organickým ochorením alebo ktorí zle tolerujú dávky, často vyžadujú nižšie dávky lítia. Dávka môže byť znížená tak, aby sa dosiahli sérové hladiny na približne 0,7 mmol/l počas akútnej liečby, aj keď to môže znížiť pravdepodobnosť nástupu terapeutického účinku.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
U pacientov s miernou a stredne ťažkou renálnou insuficienciou, ktorí sú liečení lítiom, má byť dávka upravovaná pre udržanie sérových hladín lítia v odporúčanom rozmedzí. Lítium je kontraindikované u pacientov s ťažkou renálnou insuficienciou.

Tehotné ženy:
Ak sa považuje za nevyhnuté zachovať liečbu lítiom počas tehotenstva, je nevyhnutné pravidelne monitorovať hladinu lítia v sére. Je potrebná úprava dávkovania. Odporúča sa prerušenie liečby lítiom krátko pred pôrodom a opätovne začať niekoľko dní po pôrode. Tehotným ženám sa nesmie jednorazovo aplikovať viac ako 300 mg lítia a je potrebné ich upozorniť, aby neodmietali soľ, alebo neužívali diuretiká, ktoré vypudzujú sodík. Je potrebné ich tiež poučiť o nevhodnosti nadmerného potenia (cvičenie, sauna).

Spôsob použitia

Tablety sa majú užívať pred jedlom alebo s jedlom, každý deň v rovnakom čase. Tablety sa prehĺtajú vcelku (nesmú sa drviť ani žuvať) a zapíjajú sa dostatočným množstvom vody. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

Upozornenie

Ak to nie je nevyhnutné, liečba lítiom sa nemá používať počas tehotenstva, najmä v prvom trimestri. Ženy v plodnom veku sa majú chrániť pred otehotnením účinnou antikoncepciou. U dojčiacich žien je liek kontraindikovaný.
Použitie u detí sa neodporúča.
Liek môže nepriaznivo ovplyvniť činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť, koordináciu pohybov a rýchle rozhodovanie (vedenie vozidiel, obsluha strojov, práce vo výškach a podobne).
Pri užívaní tohto lieku je veľmi dôležité piť dostatočné množstvo tekutín a mať dobre vyváženú stravu.
Tablety obsahujú laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak spozorujete krvné zrazeniny v žilách, najmä v nohách (príznaky zahŕňajú opuch, bolesť a sčervenanie nôh), ktoré môžu putovať krvným riečiskom do pľúc a zapríčin ... viac >

Účinné látky

uhličitan lítny

Indikačná skupina

30 - Antidepresíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36