Kategorizačné údaje
Maximálna cena 9,79 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,79 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 8,00 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
12/23 1,79 € (0,0 %) 8,00 € (0,0 %)
11/23 1,79 € (0,0 %) 8,00 € (0,0 %)
10/23 1,79 € (0,0 %) 8,00 € (0,0 %)
09/23 1,79 € 8,00 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PED, DER, PLM
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Linola Fett Őlbad
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
46/0686/95-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
89997
Názov produktu podľa ŠÚKL
Linola Fett Őlbad add bal 1x400 ml (fľ.PE)
Aplikačná forma
ADD BAL - Kúpeľové aditívum
Dodávatelia
Cena: od 8,82 €

Popis a určenie

Liek je olejové, tekuté kúpeľové aditívum (prísada do kúpeľa), ktoré sa používa na kožu
počas kúpania, umývania alebo sprchovania.

Používa sa ako podporná liečba suchých kožných ochorení alebo kožných ochorení s olupovaním sa kože, ako je psoriáza a neurodermatída (endogénny ekzém).

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok je určený na vonkajšie použitie (aplikuje sa na kožu, vlasy, nechty, alebo sliznice).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Ak nie je odporučené inak, používa sa na úplný kúpeľ 30-40 ml aditíva, na čiastočný kúpeľ 2 ml aditíva a pri sprchovaní sa použije 20 ml aditíva.
Kúpele sa môžu vykonávať každé 2-3 dni.
Pre deti a dospievajúcich platí rovnaké dávkovanie ako pre dospelých.

Úplné alebo čiastočné kúpele sa môžu vykonávať počas 4 týždňov podľa druhu a rozsahu ochorenia.

Spôsob použitia

Kúpeľové aditívum je určené na dermálne použitie.

Kúpeľ: Potrebné množstvo aditíva sa odmeria (napríklad pomocou vrchnáka - objem 10 ml), naleje sa do vody a pacient sa okúpe. Teplota kúpeľa nemá prekročiť 36 °C, lebo vyššia teplota znižuje účinok spätného premastenia. Ak sa objaví svrbenie, teplota kúpeľa sa má znížiť na 32 °C alebo tak, ako je pre pacienta znesiteľné. Kúpeľ nemá trvať dlhšie ako 20 minút, u dojčiat a malých detí stačí niekoľkominútový kúpeľ.

Sprchovanie: Potrebné množstvo aditíva sa odmeria (napríklad pomocou vrchnáka - objem 10 ml), nanesie sa na vlhkú kožu a následne sa pacient krátko osprchuje.

Po kúpeli/sprchovaní treba kožu jemne osušiť uterákom. Silné osušenie a trenie znižuje liečebný účinok.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný pri akútnych formách pustulóznej psoriázy, poraneniach kože, horúčkovitých ochoreniach, tuberkulóze, závažných srdcových chybách a poruchách krvného obehu.
Pri vysokom krvnom tlaku sa kúpele neodporúčajú.
Liek môže znížiť účinnosť a bezpečnosť niektorých antikoncepčných metód na báze latexu, napr. kondómu alebo pesaru. Tento vplyv je dočasný a vyskytuje sa iba počas liečby.
Súbežné používanie mydla a inej čistiacej kozmetiky znižuje účinok lieku.
Olejový film pokrýva kožu, povrch vane a vaničku sprchového kúta, čo zvyšuje riziko pošmyknutia.
Čas použiteľnosti po prvom otvorení je 1 rok.
Uchovávať pri teplote do 25°C.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC, časť 4.4.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak spozorujete niektorý z nižšie uvedených vedľajších účinkov, prestaňte používať Linolu Fett Ölbad a čo najskôr sa poraďte so svojím lekárom:
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
sčerve ... viac >

Účinné látky

parafín tekutý

Indikačná skupina

46 - Dermatologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36