LICOBONDRAT 150 mg tbl flm (blis.Al/Al) 1x3 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 14,39 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 14,39 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/21 0,00 € (0,0 %) 14,39 € (0,0 %)
04/21 0,00 € (0,0 %) 14,39 € (0,0 %)
03/21 0,00 € (0,0 %) 14,39 € (0,0 %)
02/21 0,00 € 14,39 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. REU, ORT, INT, END, KLF
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

LICOBONDRAT 150 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0742/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
00142
Názov produktu podľa ŠÚKL
Licobondrat 150 mg tbl flm 3x150 mg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov nazývaných bisfosfonáty. Obsahuje účinnú látku kyselinu ibandrónovú.
Liek môže zvrátiť stratu kostného tkaniva zastavením daľšieho úbytku kostnej hmoty a zvýšením kostnej hmoty u väčšiny žien, ktoré liek užívajú, dokonca aj v prípade, že ženy nevidia alebo necítia rozdiel. 
Liek sa predpisuje na liečbu osteoporózy po menopauze vzhľadom na zvýšené riziko výskytu zlomenín.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v dostatočnom odstupe medzi dvomi jedlami (viac v časti Spôsob použitia)
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa musí užívať vo vzpriamenej polohe (v stoji). Po aplikácii si pacient nesmie 30 minút ľahnúť.
Pri aplikácii prípravku je vhodné sedieť.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka je 1 tableta (150mg) 1x mesačne.
V prípade vynechania dávky zabudnutú 150 mg tabletu užiť hneď ráno pokiaľ neostáva do ďalšej plánovanej dávky menej ako 7 dní. Pacientky sa majú potom vrátiť k užívaniu ich dávky 1x mesačne podľa pôvodnej schémy.
Ak ostáva do ďalšej plánovanej dávky menej ako 7 dní, pacientky majú počkať s užitím tablety do ďalšej dávky a potom pokračovať v užívaní 1x mesačne podľa pôvodnej schémy.
Pacienti nemajú užiť 2 tablety v ten istý týždeň.

Potreba pokračovania v liečbe sa má pravidelne znova prehodnotiť na základe prínosov a potenciálnych rizík pre každého pacienta idividuálne, najmä po 5 alebo viacerých rokoch používania.

Spôsob použitia

Tableta sa užíva ráno nalačno (najmenej 6 hodín po poslednom jedle) a 1 hodinu pred prvým jedlom alebo nápojom (okrem vody) alebo perorálnym liekom, či výživovým doplnkom (vrátane vápnika). Pokiaľ je to možné, tableta sa má užívať v rovnaký deň každý mesiac.
Tablety sa prehĺtajú celé, zapijú plným pohárom čistej vody (najmenej 180 ml), pričom pacient má stáť alebo sedí vo vzpriamenej polohe a po užití lieku nemá 60 minút ležať. Voda je jediný nápoj, ktorým sa môže tableta zapíjať.
Tablety sa nesmú žuvať, cmúľať alebo drviť kvôli možnej orofaryngálnej ulcerácii.

Upozornenie

Liek sa nesmie používať u žien vo fertilnom veku (je určený len pre použitie u žien po menopauze).
Liek sa nemá užívať počas tehotenstva ani počas dojčenia.
Liek sa nemá podávať deťom a dospievajúcim do 18 rokov. Použitie sa v tejto populácii neskúšalo.
Pacientom s ťažkou poruchou funkcie obliečiek (CLcr < 30 ml/min) sa liek neodporúča.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s hypokalciémiou, s abnormalitami funkcie pažeráka, ktoré spomaľujú jeho vyprázdňovanie, ako striktúra alebo achalázia a neschopnosti stáť alebo sedieť vzpriamene najmenej 60 min.
Produkty obsahujúce vápnik, vrátane mlieka a iné multivalentné katióny (ako je hliník, horčík, železo) pravdepodobne ovplyvňujú absorpciu kyseliny ibandrónovej. Preto nemajú pacienti jesť a užívať iné ústami podávané lieky najmenej 6 hodín pred užitím kyseliny ibandrónovej a 1 hodinu po jej užití.
Pacienti majú užívať vápnik a/alebo vitamín D vo forme výživového doplnku, ak je ich príjem zo stravy nedostatočný.
Zdravý životný štýl pomôže mať čo najväčší úžitok z liečby (vyvážená strava bohatá na vápnik a vitamín D, chôdza alebo iné cvičenie so záťažou, nefajčiť a nepiť príliš veľké množstvo alkoholu).
Liek obsahuje laktózu.
Ďaľšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ihneď informujte lekára, alebo zdravotnú sestru, ak spozorujete akýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov – je možné, že budete potrebovať okamžitú lekársku pomoc:
Menej časté (môžu ovp ... viac >

Účinné látky

kyselina ibandrónová

Indikačná skupina

87 - Varia I

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36