Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Lexaurin 3 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
68/0366/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1207B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Lexaurin 3 mg tbl 28x3 mg (blis.Al/PVC)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo bromazepam, ktorý patrí do skupiny benzodiazepínových anxiolytík (liekov proti úzkosti). Nízke dávky bromazepamu znižujú psychické napätie a strach bez ovplyvnenia pohybovej aktivity. Vysoké dávky majú utišujúci účinok a spôsobujú uvoľnenie svalov, ktoré sú dôležité pri liečbe ťažkých neurotických a psychosomatických ochorení.

Liek sa používa:

  • na liečbu úzkosti, napätia, podráždenosti, porúch spánku;
  • na liečbu funkčných porúch srdcovo-cievneho, dýchacieho, tráviaceho a močovo-pohlavného systému vyvolaných stresom, úzkosťou a napätím;
  • na liečbu ostatných psychosomatických porúch, ako sú bolesti hlavy alebo ochorenia kože psychického pôvodu;
  • na liečbu úzkosti a napätia pri chronických organických ochoreniach;
  • pri abstinenčných syndrómoch (príznaky po vysadení alkoholu u závislých osôb).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek obsahuje omamné alebo psychotropné látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Priemerná dávka pre ambulantných pacientov je 1,5 až 3 mg 2x až 3x denne.
Ťažké stavy, najmä v nemocnici: 6 až 12 mg 2 až 3 x denne.
Liečba ambulantných pacientov sa začína nízkymi dávkami, ktoré sa postupne zvyšujú na optimálnu hladinu. Po niekoľkých týždňoch je možné, v závislosti od úspešnosti liečby, skusmo vysadiť liečbu.
Maximálna denná dávka je 60 mg.

Starší a oslabení pacienti:
Majú užívať nižšie dávky. Nesmú presiahnuť polovicu normálne odporúčaných dávok.
Nižšie dávky sa tiež odporúčajú u pacientov s chronickou respiračnou insuficienciou kvôli súvisiacemu riziku respiračnej depresie.

Dĺžka liečby:
Doba trvania liečby má byť čo najkratšia a nemá byť dlhšia ako 8 až 12 týždňov, vrátane doby potrebnej na postupné znižovanie dávky.
Dĺžka liečby nemá prekročiť tento časový interval bez predchádzajúceho prehodnotenia stavu pacienta.


Ukončenie liečby:
Pri ukončovaní liečby sa má liek vysadzovať postupne.

Spôsob použitia:

Liek sa užíva pred jedlom alebo počas jedla (perorálne) s malým množstvom tekutiny.
Tablety majú deliacu ryhu. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

Upozornenie:

Použitie bromazepamu počas tehotenstva sa môže sa zvážiť, pokiaľ budú prísne dodržané terapeutické indikácie a dávkovanie.
Dojčenie sa počas liečby neodporúča.

Liek sa musí používať so zvýšenou opatrnosťou u starších pacientov.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí vo veku do 18 rokov neboli doteraz stanovené.
Benzodiazepíny nie sú určené na liečbu pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene.
Liek sa má používať s mimoriadnou opatrnosťou u pacientov s anamnézou alkoholizmu alebo užívania drog.
Benzodiazepíny sa neodporúčajú ako prvá línia liečby psychotických porúch.
Liečba benzodiazepínmi môže viesť k rozvoju fyzickej a psychickej závislosti.
Liek môže negatívne ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. 
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC, časť 4.4.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Neznáme: častosť nie je možné odhadnúť z dostupných údajov.
Precitlivenosť, šok následkom alergickej reakcie, opuch tváre a hrdla (angioedém), zmätenosť, emocionálna porucha, zmena libida (sexuálnej ... viac >

Účinné látky

bromazepam

Indikačná skupina

68 - Antipsychotiká (neuroleptiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60