Levocetirizin Teva 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 6x10 ks (60 ks)

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,16 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,92 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,24 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/23 1,92 € (0,0 %) 3,24 € (0,0 %)
02/23 1,92 € (0,0 %) 3,24 € (0,0 %)
01/23 1,92 € (0,0 %) 3,24 € (0,0 %)
12/22 1,92 € 3,24 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Levocetirizin Teva 5 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
24/0623/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
58819
Názov produktu podľa ŠÚKL
Levocetirizin Teva 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov nazývaných antihistaminiká. Tieto lieky zmierňujú nepríjemné príznaky a pocit nepohodlia spojený so stavmi, akými sú kýchanie, podráždený, „tečúci“ alebo upchaný nos, svrbiace, začervenané a slziace oči a kožné vyrážky. Liek sa používa na liečbu:

  • sennej nádchy (sezónnej alergickej nádchy),
  • celoročných alergií ako sú alergia na prach a domáce zvieratá (celoročná alergická nádcha), 
  • žihľavky (opuch, začervenanie a svrbenie pokožky).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci od 12 rokov
Odporúčaná denná dávka je 1 tableta.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Klírens kreatinínu 50-79 ml/min - odporúča sa 1 tableta 1x denne.
Klírens kreatinínu 30-49 ml/min - odporúča sa 1 tableta každý druhý deň.
Klírens kreatinínu < 30 ml/min - odporúča sa 1 tableta každý tretí deň.

Deti vo veku od 6 do 12 rokov
Odporúčaná denná dávka je 1 tableta.

Pediatrickí pacienti s poruchou funkcie obličiek
U pediatrických pacientov s poruchou funkcie obličiek sa dávka má upraviť individuálne so zohľadnením renálneho klírensu pacienta a jeho telesnej hmotnosti. 

Dĺžka liečby
Intermitentná alergická rinitída (príznaky trvajúce menej ako 4 dni v týždni alebo menej ako 4 týždne v roku) - má sa liečiť podľa charakteru ochorenia a jeho anamnézy; liečbu možno ukončiť, len čo vymiznú príznaky a obnoviť, keď sa opätovne prejavia príznaky. 
Perzistentná alergická rinitída (príznaky trvajúce dlhšie ako 4 dni v týždni alebo viac ako 4 týždne v roku) - možno naplánovať kontinuálnu liečbu pacienta počas obdobia expozície alergénom. Existujú klinické skúsenosti s užívaním levocetirizínu počas liečby trvajúcej min. 6 mesiacov. 
Chronická urtikária a chronická alergická nádcha - existujú klinické skúsenosti s užívaním levocetirizínu (racemátu) až do 1 roka.

Spôsob použitia

Tableta sa prehĺta v celku, zapíja sa tekutinou a užíva sa nezávisle od jedla.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva na odporúčanie lekára.
Liek sa môže užívať počas dojčenia na odporúčanie lekára.
Liek sa neodporúča používať u detí mladších ako 6 rokov kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti.
U pacientov s klírensom kreatinínu < 10 ml/min je liek kontraindikovaný.
Ak sa počas liečby vyskytne ospalosť, únava, asténia - neodporúča sa viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri prvých prejavoch reakcie z precitlivenosti (alergickej reakcie) prestaňte užívať Levocetirizin Teva 5 mg filmom obalené tablety a obráťte sa na svojho lekára. Príznaky reakcie z precitlivenosti m ... viac >

Účinné látky

levocetirizín dihydrochlorid

Indikačná skupina

24 - Antihistaminiká, histamín

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36