LEVITRA 20 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.) 1x4 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

LEVITRA 20 mg filmom obalené tablety
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/03/248/010
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
34637
Názov produktu podľa ŠÚKL
Levitra 20 mg filmom obalené tablety tbl flm 4x20 mg (blis.PP/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje vardenafil, liečivo patriace do skupiny liekov nazývaných inhibítory fosfodiesterázy typu 5. Používajú sa na liečbu dospelých mužov s erektilnou dysfunkciou, stavom, ktorý zahŕňa ťažkosti s dosiahnutím alebo udržaním erekcie.

Liek účinkuje len pri sexuálnej stimulácii. Znižuje účinok prirodzenej chemickej látky v tele, ktorá spôsobuje zrušenie erekcie. Liek umožní dostatočne dlhú erekciu na uspokojivé dokončenie sexuálnej aktivity.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok nie je určený pre ženy.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Použitie u dospelých mužov:
Odporúčaná dávka je 10 mg užitých podľa potreby približne 25-60 minút pred sexuálnou aktivitou. Na základe účinnosti a tolerancie sa dávka môže zvýšiť na 20 mg alebo znížiť na 5 mg. Maximálna odporúčaná dávka je 20 mg. Maximálna frekvencia odporúčaného dávkovania je 1x denne.

Staršie osoby (nad 65 rokov):
U starších pacientov nie je potrebná úprava dávky. Zvýšenie na maximálnu 20 mg dávku sa však má obozretne zvážiť v závislosti od individuálnej tolerancie.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
U pacientov s miernou a stredne ťažkou poruchou funkcie pečene sa má zvážiť úvodná dávka 5 mg. Na základe tolerancie a účinnosti sa dávka môže následne zvýšiť. Maximálna dávka odporúčaná u pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie pečene je 10 mg.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek nie je potrebná žiadna úprava dávky. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek sa má zvážiť úvodná dávka 5 mg. Na základe tolerancie a účinnosti sa dávka môže zvýšiť na 10 mg a 20 mg.

Použitie u pacientov, ktorí užívajú iné lieky:
Pri použití v kombinácii s inhibítormi CYP 3A4, ako sú erytromycín alebo klaritromycín, dávka vardenafilu nesmie prekročiť 5 mg.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú vcelku a zapíjajú sa pohárom vody (nezapíjať grapefruitovým džúsom). Liek sa má užiť približne 25-60 minút pred plánovanou sexuálnou aktivitou. Liek sa môže užiť nezávisle od jedla. Nástup účinku môže byť oneskorený po užití s jedlom s vysokým obsahom tuku.

Upozornenie

Pred liečbou sa má vykonať zdravotná anamnéza a fyzikálne vyšetrenie potrebné pre stanovenie diagnózy erektilnej dysfunkcie a určenie možných základných príčin.
Liek nie je určený na použitie u žien.
Liek nie je určený pre osoby mladšie ako 18 rokov.
Súčasné podanie vardenafilu s nitrátmi alebo donormi oxidu dusnatého (ako je amylnitrit) v akejkoľvek forme je kontraindikované.
Liek sa nemá používať u mužov, ktorým sa sexuálna aktivita neodporúča.
V prípade náhlej poruchy videnia má pacient prestať užívať liek a ihneď sa poradiť s lekárom.
Počas liečby sa môže vyskytnúť závrat a abnormálne videnie. Pred vedením motorových vozidiel a obsluhou strojov si musia pacienti byť vedomí toho, ako reagujú na liek.
Alkoholické nápoje môžu zhoršiť ťažkosti s erekciou.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Väčšina účinkov je mierna alebo stredne ťažká.
U pacientov sa vyskytlo čiastočné, náhle, prechodné alebo trvalé zhoršenie videnia alebo strata videnia v jednom oku alebo oboch očiach. Ukončite užívan ... viac >

Účinné látky

vardenafil

Indikačná skupina

83 - Vazodilatanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36