Kategorizačné údaje
Maximálna cena 6,28 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 4,99 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,29 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/19 4,99 € (0,0 %) 1,29 € (0,0 %)
06/19 4,99 € (0,0 %) 1,29 € (0,0 %)
05/19 4,99 € (0,0 %) 1,29 € (0,0 %)
04/19 4,99 € 1,29 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. KLF, GER, END, DIA, ANG, NEF, KAR, INT
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Lescol XL 80 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0154/01-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
02967
Názov produktu podľa ŠÚKL
Lescol XL 80 mg tbl plg 28x80 mg (blis.Al/Al-nem.bal.)
Aplikačná forma
TBL PLG - Tableta s predĺženým uvoľňovaním
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Lescol/Lescol XL je indikovaný ako adjuvans k diéte na zníženie zvýšených hladín celkového cholesterolu (celkový C), cholesterolu LDL (LDL-C), apolipoproteínu B (apo-B) a triacylglycerolov (TAG) a na zvýšenie cholesterolu HDL (HDL-C) u pacientov s primárnou hypercholesterolémiou a zmiešanou dyslipidémiou. Lescol/Lescol XL je tiež indikovaný na spomalenie progresie aterosklerózy vencovitých tepien u pacientov s primárnou hypercholesterolémiou vrátane jej miernych foriem a s ischemickou chorobou srdca.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Liek sa užíva v dávke 1 tableta 1x denne, vždy v tú istú dobu. Ak sú potrebné úpravy dávkovania, majú byť urobené v intervaloch nie kratších ako 4 týždne. Rozsah dávkovania je 5 – 80 mg/deň, maximálna dávka je 80 mg/deň podávaných v jednej dávke večer. Aby bola liečba úspešná, musí pacient dodržiavať režimové opatrenia. O dĺžke liečby rozhoduje lekár, náhle ukončenie liečby sa považuje za chybu.

Tablety sa užívajú obvykle počas jedla alebo po jedle, vždy v celku a dobre sa zapijú vodou. Nepiť alkohol a grepové šťavy.

Poznámka: Dávka 80 mg sa odporúča iba u pacientov so závažnou hypercholesterolémiou a vysokým rizikom kardiovaskulárnych komplikácií, ktorí nedosiahli liečebné ciele pri nižších dávkach a ak sa očakáva, že prínos preváži možné riziká.

Upozornenie:
Liek sa nesmie užívať počas gravidity a počas laktácie.
Užívanie lieku u detí treba konzultovať s lekárom (simvastatín sa neštudoval u pacientov mladších ako 10 rokov ani u predpubertálnych detí a dievčat, ktoré ešte nemali menarché).
Pri užívaní iných liekov je potrebná opatrnosť (keďže simvastatín môže interagovať s viacerými liečivami).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj Lescol XL môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Veľmi časté: postihujú viac ako 1 z 10 používateľov
Časté: postihujú 1 až 10 zo 100 používateľov
Menej časté: postihujú 1 až 10 z 1 000 používateľov
Zriedkavé: 1 až 10 z 10 000 používateľov
Veľmi ... viac >

Účinné látky

fluvastatín

Indikačná skupina

31 - Hypolipidemiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36