Leflunomide Zentiva 20 mg tbl flm 20 mg (fľaša HDPE) 1x50 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 42,15 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 42,15 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
12/22 0,00 € (0,0 %) 42,15 € (0,0 %)
11/22 0,00 € (0,0 %) 42,15 € (0,0 %)
10/22 0,00 € (0,0 %) 42,15 € (0,0 %)
09/22 0,00 € 42,15 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. REU
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/09/604/006
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
86932
Názov produktu podľa ŠÚKL
Leflunomide Zentiva 20 mg filmom obalené tablety tbl flm 50x20 mg (fľaša HDPE)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú antireumatiká. Obsahuje liečivo leflunomid. Liek sa používa na liečenie dospelých pacientov s aktívnym reumatoidným zápalom kĺbov alebo s aktívnym psoriatickým zápalom kĺbov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liečbu má začať špecialista, ktorý má skúsenosti s liečbou reumatoidnej artritídy a psoriatickej artritídy a liečba má prebiehať pod dohľadom špecialistu.

Reumatoidná artritída: začiatočná dávka je 100 mg 1x denne počas 3 dní. 
Odporúčaná udržiavacia dávka je 10-20 mg 1x denne.

Psoriatická artritída: začiatočná dávka je 100 mg 1x denne počas 3 dní. 
Odporúčaná udržiavacia dávka je 20 mg 1x denne.

Terapeutický účinok obvykle nastupuje po 4 až 6 týždňoch a ďalej sa môže zlepšovať do 4 až 6 mesiacov.

Spôsob použitia

Tablety sa prehĺtnu a zapijú dostatočným množstvom tekutiny. Užitie s jedlom neovplyvní rozsah absorpcie. 

Upozornenie 

Liek je kontraindikovaný počas gravidity.
Dojčiace ženy nesmú liek užívať.
Ženy vo fertilnom veku musia používať účinnú antikoncepciu počas liečby a do 2 rokov po liečbe alebo do 11 dní po liečbe (pozri „vymývací postup). 
V štúdiách toxicity po opakovanom podaní boli pozorované NÚ na mužské reprodukčné orgány.
Používanie lieku sa neodporúča u pacientov do 18 rokov.
Pri nežiaducich účinkoch, ako je napr. závrat, sa môže zhoršiť schopnosť pacienta sústrediť sa a primerane reagovať. V takých prípadoch sa musia pacienti zdržať vedenia motorového vozidla a obsluhy strojov.
Pred začiatkom lieťby, každé 2 týždne počas prvých 6 mesiacov a potom každých 8 týždňov sa musí kontrolovať ALT (alebo SGPT) a celkový krvný obraz. 
Všetci pacienti pred začatím liečby majú byť vyšetrení na prítomnosť aktívnej a neaktívnej tuberkulózy.
Pred začiatkom a periodicky počas liečby sa musí sledovať krvný tlak.
Meranie hladiny ionizovaného vápnika môže ukázať falošne znížené hodnoty počas liečby. 
Vakcinácia so živými oslabenými vakcínami sa neodporúča.
Nepiť alkohol. 
Liek obsahuje laktózu. 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Okamžite povedzte svojmu lekárovi a prestaňte užívať Leflunomide Zentiva:
keď pocítite slabosť, točenie hlavy alebo závrat alebo ťažkosti s dýchaním, pretože to môžu byť príznaky ťažkej alergickej ... viac >

Účinné látky

leflunomid

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36