Leflunomide medac 20 mg tbl flm 20 mg (fľaša HDPE) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 25,31 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 25,31 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/22 0,00 € (0,0 %) 25,31 € (0,0 %)
06/22 0,00 € (0,0 %) 25,31 € (0,0 %)
05/22 0,00 € (0,0 %) 25,31 € (0,0 %)
04/22 0,00 € 25,31 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. REU
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Leflunomide medac 20 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/10/637/006
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
21714
Názov produktu podľa ŠÚKL
Leflunomide medac 20 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x20 mg (fľ.HDPE)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú antireumatiká. Obsahuje liečivo leflunomid používa sa na liečenie dospelých pacientov s aktívnym reumatoidným zápalom kĺbov alebo s aktívnym psoriatickým zápalom kĺbov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pre podanie dávky menšej ako 20 mg je potrebné použiť liek s nižšou silou.

Reumatoidná artritída
Liečba obvykle začína počiatočnou dávkou 100 mg 1x za deň počas 3 dní. Vynechanie počiatočnej dávky môže znížiť riziko nežiaducich účinkov (pozri SPC, časť 5.1).
Odporúčaná udržiavacia dávka je 10 až 20 mg leflunomidu raz za deň podľa závažnosti (aktivity) ochorenia.

Psoriatická artritída
Liečba sa začína počiatočnou dávkou 100 mg 1x za deň počas 3 dní. Odporúčaná udržiavacia dávka je 20 mg leflunomidu raz za deň (pozri SPC, časť 5.1).

Dĺžku liečby určuje lekár.
Terapeutický účinok obvykle nastupuje po 4 až 6 týždňoch a ďalej sa môže zlepšovať do 4 až 6 mesiacov.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú nezávisle na jedle a majú sa prehltnúť vcelku a zapiť dostatočným množstvom tekutiny.

Upozornenie

Liečbu má začať špecialista, ktorý má skúsenosti s liečbou reumatoidnej artritídy a psoriatickej artritídy a liečba má prebiehať pod dohľadom špecialistu.
Liek je kontraindikovaný u tehotných žien alebo žien v reprodukčnom veku, ktoré nepoužívajú spoľahlivú antikoncepciu počas liečby a po liečbe, kým sú plazmatické hladiny účinného metabolitu vyššie ako 0,02 mg/l.
Ženy v reprodukčnom veku musia používať účinnú antikoncepciu počas liečby a do 2 rokov po liečbe (pozri SPC, časť 4.6 „čakacia doba“) alebo do 11 dní po liečbe (pozri SPC, časť 4.6. skrátený „vymývací postup“)
Dojčiace ženy nesmú liek užívať.
Neodporúča sa u pacientov do 18 rokov, pretože účinnosť a bezpečnosť v liečbe juvenilnej reumatoidnej artritídy (JRA) sa nepreukázala.
Liek nesmú užívať pacienti so zhoršenou funkciou pečene a/alebo so stredne ťažkou alebo ťažkou renálnou insuficienciou.
Bezprostredne po spozorovaní kožných alebo sliznicových reakcií s podozrením na ťažké reakcie sa musí tento a akýkoľvek iný pridružený liek vysadiť a okamžite začať vymývací postup.
Meranie hladiny ionizovaného vápnika môže ukázať falošne znížené hodnoty.
Pri nežiaducich účinkoch, ako je napr. závrat, sa môže zhoršiť schopnosť pacienta sústrediť sa a primerane reagovať. V prípadoch nežiadúcich účinkov, ako je napr. závrat, sa musia pacienti zdržať vedenia motorového vozidla a obsluhy strojov.
Počas liečby liekom sa neodporúča konzumácia alkoholu.
Liek obsahuje laktózu a sójový lecitín.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Okamžite povedzte svojmu lekárovi a prestaňte užívať Leflunomide medac:
ak pocítite slabosť, točenie hlavy alebo závrat alebo ťažkosti s dýchaním, pretože to môžu byť príznaky ťažkej alergickej rea ... viac >

Účinné látky

leflunomid

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36