LECROLYN 40 mg/ml očná roztoková instilácia int opo (fľ.LDPE biela) 1x10 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

LECROLYN 40 mg/ml očná roztoková instilácia
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
64/0021/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6803C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Lecrolyn 40 mg/ml očná roztoková instilácia int opo 1x10 ml (fľ.LDPE biela)
Aplikačná forma
INT OPO - Očná roztoková instilácia
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo s názvom kromoglykát sodný. Patrí do skupiny liekov nazývaných antialergiká. Používa sa na liečbu očných príznakov zapríčinených alergiou. Pôsobí tak, že zastavuje v očiach uvoľňovanie prirodzených látok, ako je histamín, ktoré môžu viesť k alergickej reakcii. Prejavy alergickej reakcie zahŕňajú svrbiace, vodnaté, červené alebo zapálené oči a opuchnuté očné viečka. Postihnuté sú zvyčajne obidve oči. Tieto príznaky sa zvyčajne vyskytujú na jar alebo v lete, keď sa peľ z tráv alebo stromov dostane do kontaktu s očami ľudí, ktorí sú na peľ citliví.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok je určený na aplikáciu do oka (podmienky aplikácie vám vysvetlí lekárnik).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávka sa má určiť individuálne pre každého pacienta.
Normálna dávka pre deti a dospelých: 1-2 kvapky do každého oka 2x denne. Pri súbežnom používaní ďalších očných kvapiek má uplynúť aspoň 15 minút medzi použitím rôznych kvapiek.
Najlepšie je používať očné kvapky pravidelne každý deň vtedy, keď sa očakáva vysoká hladina peľu.

Spôsob použitia

Liek je určený na očné použitie. Po umytí rúk sa zakloní hlava a jemným zatlačením fľaštičky sa do každého oka kvapne 1-2 kvapky. Následne sa má niekoľkokrát zažmurkať, aby kvapka pokryla oko.

Upozornenie

Liek neobsahuje žiadne konzervačné látky. Preto sa môže používať spolu s kontaktnými šošovkami.
Očný liek môže spôsobiť lokálne podráždenie a rozmazané videnie, čo môže dočasne ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Použiteľnosť po 1. otvorení fľaštičky je 8 týždňov.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Boli hlásené alergické reakcie (precitlivenosť). Nie je však známe, ako často sa vyskytujú.
Ak sa u vás vyskytnú také príznaky ako vyrážka, problémy s prehĺtaním alebo dýchaním, opuch pier, tváre, h ... viac >

Účinné látky

kromoglykát sodný

Indikačná skupina

64 - Oftalmologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: P - Povolené, neregistrované
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24