Lavekan cps mol 80 mg (blis.PVC/PVDC/Al) 1x28 ks

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Lavekan
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
70/0185/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1826D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Lavekan cps mol 28x80 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
CPS MOL - Mäkká kapsula
Cena: od 10,70 €

Popis a určenie

Rastlinný liek, ktorý sa používa na liečbu dočasných úzkostných stavov u dospelých.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
1 mäkká kapsula 1x denne približne v rovnakom čase.

Dĺžka liečby nemá presiahnuť 3 mesiace (pozri SPC, časť 5.1).
Ak príznaky pretrvávajú nezmenené po 1 mesiaci liečby alebo sa zhoršujú, je potrebné vyhľadať lekára.

Spôsob použitia

Mäkké kapsuly sa užívajú nerozžuvané s dostatočným množstvom tekutiny, najlepšie s pohárom vody. Neužívať poležiačky.

Upozornenie

Liek sa neodporúča užívať počas tehotenstva.
Dojčiace ženy nemajú liek užívať.
Liek sa neodporúča na liečbu u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov, keďže nie sú dostupné žiadne údaje. 
O bezpečnosti a účinnosti lieku u pacientov nad 65 rokov existuje iba obmedzené množstvo údajov.
Pri poruchách funkcie pečene je liek kontraindikovaný (pozri SPC, časť 5.2).
Užívanie lieku u pacientov, ktorí vyžadujú dialýzu, sa neodporúča pre nedostatok klinických údajov.
Liek sa nemá užívať s alkoholom.
Liek nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pacienti ovplyvnení únavou by však nemali viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Nasledujúci zoznam vedľajších účinkov obsahuje všetky reakcie, ktoré sa vyskytli počas liečby Lavekanom, vrátane tých pri vyšších dávkach alebo dlhodobej liečbe.
Frekvencia nie je známa (nedá ... viac >

Účinné látky

levanduľa lekárska - silica (Lavandulae aetheroleum)

Indikačná skupina

70 - Anxiolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 120