Kategorizačné údaje
Maximálna cena  €
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 165,61 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/20 0,00 € (0,0 %) 165,61 € (0,0 %)
12/19 0,00 € (0,0 %) 165,61 € (0,0 %)
11/19 0,00 € (0,0 %) 165,61 € (0,0 %)
10/19 0,00 € 165,61 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ONK, HEM
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku ?
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

LANVIS
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0138/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
14585
Názov produktu podľa ŠÚKL
Lanvis tbl 25x40 mg (liek.skl.)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Tioguanín je sulfhydrylový analóg guanínu a účinkuje ako antimetabolit purínov. Vnútri bunky sa aktivuje na svoj nukleotid, kyselinu tioguanylovú. Metabolity tioguanínu inhibujú de novo syntézu purínov, ako aj vzájomnú premenu purínových nukleotidov. Tioguanín sa tiež interkorporuje do nukleových kyselín a jeho prítomnosť v DNA sa považuje za jeden z mechanizmov cytotoxického účinku. Medzi tioguanínom a merkaptopurínom zvyčajne existuje skrížená rezistencia. U pacientov rezistentných na jednu látku nemožno očakávať priaznivú odpoveď ani po podaní druhého liečiva. Lanvis je určený predovšetkým na liečbu akútnych leukémií
- akútnej myeloblastovej leukémie,
- akútnej lymfoblastovej leukémie.
Lanvis sa tiež používa na liečbu chronickej myeloidnej leukémie.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

 Liek sa obvykle podáva v dávke 100-200 mg/m2 povrchu tela denne v 1-2 dávkach. Deťom podávame 60-75 mg/m2. Tablety sa užívajú pred jedlom (prípadne po jedle) a zapijú sa dostatočným množstvom tekutiny. Obvyklá dĺžka liečby je 5 až 20 dní, dĺžku liečby stanoví lekár.

Účinné látky

tioguanín

Indikačná skupina

44 - Cytostatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60