Lamictal 25 mg tablety tbl 25 mg (blis. PVC/Al) 2x14 (28 ks)

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,43 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,43 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/20 1,00 € (0,0 %) 1,43 € (0,0 %)
09/20 1,00 € (0,0 %) 1,43 € (0,0 %)
08/20 1,00 € (0,0 %) 1,43 € (0,0 %)
07/20 1,00 € 1,43 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PSY, NEU
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Lamictal 25 mg tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
21/0802/92-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
78346
Názov produktu podľa ŠÚKL
Lamictal 25 mg tablety tbl 28x25 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Dodávatelia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov nazývaných antiepileptiká. Používa sa na liečbu dvoch ochorení:

  • epilepsie.
    • U dospelých a detí vo veku 13 a viac rokov sa tento liek môže používať samostatne alebo v kombinácii s inými liekmi na liečbu epilepsie. V kombinácii s inými liekmi sa môže používať aj na liečbu epileptických záchvatov, ktoré sa vyskytujú pri stave nazývanom Lennoxov‑Gastautov syndróm.
    • U detí vo veku od 2 do 12 rokov sa tento liek užíva v kombinácii s inými liekmi. Môže sa používať samostatne na liečbu epileptických záchvatov nazývaných záchvaty typu absencie.
  • bipolárnej poruchy. Liek sa môže používať samostatne alebo v kombinácii s inými liekmi na predchádzanie obdobiam depresie, ktoré sa vyskytujú pri bipolárnej poruche. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Epilepsia
Odporúčané zvyšovanie dávky a udržiavacie dávky pre dospelých a mladistvých vo veku 13 a viac rokov sú uvedené v Tabuľke 1 a pre deti a mladistvých vo veku od 2 do 12 rokov sú uvedené v Tabuľke 2 v SPC v časti 4.2

Bipolárna porucha
Odporúčané zvyšovanie dávky a udržiavacie dávky pre dospelých vo veku 18 a viac rokov sú uvedené v tabuľkách 3, 4 a 5 v SPC v časti 4.2.

Dĺžka liečby určuje lekár. Antiepileptická liečba je v zásade dlhodobá.
Ukončenie liečby individuálne určuje lekár. V žiadnom prípade nesmie pacient liek svojvoľne vysadiť.

Spôsob použitia

Tablety sa majú prehltnúť vcelku a nemajú sa žuvať ani rozdrviť.
Tablety sa užívajú nezávisle od jedla. 

Upozornenie

Ak sa liečba liekom počas tehotenstva považuje za nevyhnutnú, odporúča sa najnižšia možná terapeutická dávka.
Liek sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia po zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa.
Neodporúča sa používať u detí mladších ako 2 roky v terapii epilepsie.

Neodporúča sa používať u detí mladších ako 18 rokov v terapii bipolárnej poruchy kvôli chýbajúcim údajom o bezpečnosti a účinnosti.
U pacientov s poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek sa odporúča podávať liek s opatrnosťou.
V prípade výskytu nežiaducich kožných reakcií ihneď kontaktujte ošetrujúceho lekára.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Potenciálne život ohrozujúce reakcie: okamžite vyhľadajte lekársku pomoc
U malého počtu ľudí užívajúcich Lamictal sa vyskytuje alergická reakcia alebo potenciálne život ohrozujúca kožná reakcia, kto ... viac >

Účinné látky

lamotrigín

Indikačná skupina

21 - Antiepileptiká, antikonvulzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36