Kategorizačné údaje
Maximálna cena 8,16 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,19 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 6,97 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/22 1,19 € (0,0 %) 6,97 € (0,0 %)
07/22 1,19 € (0,0 %) 6,97 € (0,0 %)
06/22 1,19 € (0,0 %) 6,97 € (0,0 %)
05/22 1,19 € 6,97 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

LACIPIL 6 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
83/0007/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
42280
Názov produktu podľa ŠÚKL
Lacipil 6 mg tbl flm 28x6 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie). Patrí do skupiny liekov nazývaných „blokátory vápnikových kanálov“. Liek rozširuje (dilatuje) krvné cievy, čo vedie k zlepšeniu prietoku krvi a k zníženiu krvného tlaku.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liečbu hypertenzie je potrebné prispôsobiť závažnosti stavu a individuálnej odpovedi pacienta.
Úvodná dávka je 2 mg 1x denne. Dávku možno zvýšiť na 4 mg a v prípade potreby až na 6 mg 1x denne. Pri každom dávkovaní je potrebné počkať dostatočne dlhý čas (3-4 týždne, pokiaľ klinický stav nevyžaduje rýchlejšiu úpravu dávkovania) na dosiahnutie maximálneho farmakologického účinku.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, v rovnakú dennú hodinu, najlepšie ráno, vcelku, nalačno alebo s jedlom a zapíjajú sa malým množstvom vody. Tablety nezapíjať grapefruitovou šťavou

Upozornenie

Liek sa smie počas tehotenstva a dojčenia používať len vtedy, keď prínos pre matku prevyšuje možnosť vzniku nežiaducich účinkov u plodu alebo dojčeného dieťaťa. Je potrebné zvážiť možnosť, že lacipidín môže v termíne pôrodu spôsobiť relaxáciu svalstva maternice.
S liečbou lacipidínu u detí nie sú žiadne skúsenosti.
Pri podávaní lieku pacientom s poškodenou funkciou pečene je potrebná opatrnosť.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou aortálnou stenózou.
Liek môže spôsobovať závraty. Pacientov je potrebné upozorniť, aby neviedli vozidlá alebo neobsluhovali stroje, ak sa u nich tieto alebo podobné príznaky vyskytnú.
Počas liečby je potrebné vyhýbať sa konzumácii grapefruitovej šťavy a grapefruitu.
Počas liečby vysokého krvného tlaku sa neodporúča konzumácia alkoholu.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Časté vedľajšie účinky
Môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb:
nepravidelný tlkot srdca (palpitácie) zrýchlený tlkot srdca (tachykardia) opuch spôsobený nahromadením tekutiny závraty častejšie moče ... viac >

Účinné látky

lacidipín

Indikačná skupina

83 - Vazodilatanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24