L+R handdisinfect green prostriedok na dezinfekciu rúk s obsahom etanolu 1x100 ml

Mohlo by vás zaujímať

L+R handdisinfect green
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Biocídne výrobky
Registračné číslo produktu
bio/1233/D/16/CCHLP
Aplikačná forma
LIQ - Kvapalina (na iné - nie vnútorné - použitie - napr. dezinf.)

Popis a určenie

Prostriedok na dezinfekciu rúk s obsahom etanolu na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk. Rozsiahla účinnosť vrátane norovírusov, adenovírusov a poliovírusov v rámci 30 sekúnd. Veľmi dobrá znášanlivosť pokožky. Bez farbív a parfumov.

Účinné zložky v 100 g roztoku: 85 g etanol  

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Prípravok sa neriedený vmasíruje do suchej pokožky rúk. Ruky sa nechajú vlhké po celú predpísanú dobu aplikácie. Pritom je potrebné dbať predovšetkým na dobré pokrytie palcov a končekov prstov.

Hygienická dezinfekcia rúk:
vmasírujte do pokožky rúk a nechajte pôsobiť 30 sekúnd 

Chirurgická dezinfekcia rúk:
postupne vmasírujte do pokožky rúk a predlaktí a nechajte pôsobiť 90 sekúnd.

Upozornenie: Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.