Kombi-Kalz 500 mg/800 IU filmom obalené tablety tbl flm (obal HDPE) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 6,69 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,85 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,84 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/22 2,85 € (0,0 %) 3,84 € (0,0 %)
09/22 2,85 € (0,0 %) 3,84 € (0,0 %)
08/22 2,85 € (0,0 %) 3,84 € (0,0 %)
07/22 2,85 € 3,84 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Kombi-Kalz 500 mg/800 IU filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
39/0315/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1828A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Kombi-Kalz 500 mg/800 IU filmom obalené tablety tbl flm 30x500 mg/800 IU (obal HDPE)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje vápnik a vitamín D3, obe sú dôležité zložky pri tvorbe kosti. Vitamín D3 riadi vstrebávanie a metabolizmus vápnika, ako aj ukladanie vápnika v kostnom tkanive.

Liek sa používa na prevenciu (zabránenie) a liečbu nedostatku vápnika a vitamínu D3 u starších osôb a ako prídavná liečba v manažmente osteoporózy (rednutí kostí), ak sa predpokladá riziko nedostatku vápnika a vitamínu D3.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a starší pacienti:
1 filmom obalená tableta (500 mg/800 IU) denne. 

Liek sa má primárne používať u pacientov, ktorí potrebujú substitúciu vitamínu D, no s diétnym príjmom vápnika 500 mg-1000 mg denne. Diétny príjem vápnika pacientov má odhadnúť lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú celé, rozdrvené alebo rozlomené a majú sa zapiť vodou. 

Upozornenie

Liek sa môže používať počas tehotenstva a dojčenia v prípade nedostatku vápnika a vitamínu D.
U detí alebo dospievajúcich nie je použitie lieku relevantné.
Liek je kontraindikovaný pri ťažkom poškodení funkcie obličiek a pri zlyhaní obličiek.
U pacientov s poškodenou funkciou obličiek sa má vitamín D používať s opatrnosťou a majú sa sledovať hladiny vápnika a fosforečnanov.
Počas dlhodobej liečby sa majú kontrolovať hladiny vápnika v sére a má byť sledovaná renálna funkcia stanovovaním obsahu sérového kreatinínu. 
Absorpcii vápnika môže brániť kyselina šťaveľová (nachádzajúca sa v špenáte a rebarbore) a kyselina fytová (nachádzajúca sa v celozrnných cereáliách) tvorbou nerozpustných zlúčenín s iónmi vápnika. Pacienti nemajú užívať lieky s obsahom vápnika 2 hodiny po požití potravín bohatých na kyselinu šťaveľovú a kyselinu fytovú.
Liek obsahuje sacharózu. 
Uchovávať v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Uchovávať v dôkladne uzavretom obale na ochranu pred vlhkosťou.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj Kombi-Kalz môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať Kombi-Kalz a ihneď vyhľadajte lekára, ak sa u vás vyskytnú príznaky závažných alergických reakcií, ako sú:
opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla ťažkosti s prehĺtaním žihľavka a ťa ... viac >

Účinné látky

cholekalciferol (vitamín D3), vápnik

Indikačná skupina

39 - Soli a ióny pre perorálnu a perenterálnu aplikáciu

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24