KLACID SR tbl mod 500 mg (blis.PVC/PVDC) 1x7 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 7,24 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 4,91 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,33 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/22 4,91 € (0,0 %) 2,33 € (0,0 %)
06/22 4,91 € (0,0 %) 2,33 € (0,0 %)
05/22 4,91 € (0,0 %) 2,33 € (0,0 %)
04/22 4,91 € 2,33 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

KLACID SR
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0141/99-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
53189
Názov produktu podľa ŠÚKL
KLACID SR tbl mod 7x500 mg (blis.PVC/PVDC)
Aplikačná forma
TBL MOD - Tableta s riadeným uvoľňovaním

Popis a určenie

Liek je antibiotikum, ktoré patrí do skupiny liečiv nazývaných makrolidy. Antibiotiká zastavujú rast určitých baktérií, ktoré spôsobujú infekcie. 

Používa sa u dospelých a detí starších ako 12 rokov na liečbu infekcií, ako sú:

  • infekcie dolných dýchacích ciest (napr. zápal priedušiek, zápal pľúc),
  • infekcie horných dýchacích ciest (napr. zápal hrdla a prinosových dutín),
  • infekcie kože a mäkkých tkanív (zápal vlasových vačkov, zápal podkožného tkaniva, ruža).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy:

Dospelí a deti staršie ako 12 rokov:
Odporúčaná dávka klaritromycínu vo forme tabliet s riadeným uvoľňovaním je zvyčajne 1 tableta (500 mg) 1x denne spolu s jedlom. U závažnejších infekcií možno dávku zvýšiť na 2 tablety 1x denne.

Dĺžka liečby:
Zvyčajná dĺžka liečby je 5 až 14 dní, okrem pneumónie získanej v komunite a sínusitídy, ktoré vyžadujú 6 až 14-dňovú liečbu.

Liečba odontogénnych infekcií:
Odporúčaná dávka je 500 mg 1x denne počas 5 dní. 

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
U pacientov s poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu nižší ako 0,5 ml/s) je potrebné dávku klaritromycínu znížiť na 1/2. Keďže tableta sa nedá deliť, dávku 500 mg nie je možné znížiť, preto sa u týchto pacientov nesmie používať táto lieková forma.  
U týchto pacientov nemá liečba presiahnuť 14 dní.

Spôsob použitia:

Tablety sa užívajú s jedlom, celé, nerozhryznuté a nerozžuté. Tento liek sa musí užívať každý deň v rovnakom čase po celý čas trvania liečby.

Upozornenie:

Užívanie klaritromycínu sa počas tehotenstva bez starostlivého zváženia pomeru prínosu a rizika neodporúča.
Bezpečnosť klaritromycínu počas dojčenia nebola stanovená.
Táto lieková forma nie je vhodná pre deti mladšie ako 12 rokov. Deťom do 12 rokov sa podáva perorálna suspenzia. 
U pacientov s poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek je potrebná zvýšená opatrnosť.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 0,5 ml/s). U týchto pacientov možno použiť iné liekové formy klaritromycínu.
Klaritromycín sa nesmie podávať súbežne so statínmi.
Súbežné podávanie klaritromycínu a lomitapidu je kontraindikované. 
Liek sa nesmie podávať pacientom s anamnézou predĺženého QT intervalu.
U pacientov, ktorým sa súbežne podávajú lieky, ktoré indukujú/inhibujú enzým CYP3A4 alebo sú jeho substrátom, je potrebná zvýšená opatrnosť. 
Liek môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu.
Liek obsahuje sodík. 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Ihneď vyhľadajte lekára, ak sa u vás vyskytne závažná kožná reakcia: červená, šupinatá vyrážka s hrbolčekmi pod kožou a s pľuzgiermi (exantémová pustulóza). Frekvencia tohto vedľajšieho účinku je neznáma (častosť výskytu sa nedá odhadnúť z dostupných údajov).
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môž ... viac >

Účinné látky

klaritromycín

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36