KLACID 250 mg/5 ml gru por (fľ.HDPE+dvojdielna striekačka) 1x100 ml

Zmeny v SPC
Pri tomto produkte registrujeme závažné zmeny v SPC. Pozrite si, čo sa zmenilo
Kategorizačné údaje
Maximálna cena 13,67 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 6,59 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 7,08 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/24 6,59 € (0,0 %) 7,08 € (0,0 %)
07/24 6,59 € (0,0 %) 7,08 € (0,0 %)
06/24 6,59 € (0,0 %) 7,08 € (0,0 %)
05/24 6,59 € 7,08 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0179/99-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1139B
Názov produktu podľa ŠÚKL
KLACID 250 mg/5 ml gru por 1x100 ml (fľ.HDPE+dvojdielna striekačka)
Aplikačná forma
GRU POR - Granulát na perorálnu suspenziu

Popis a určenie

Liek obsahuje antibiotikum klaritromycín, ktoré patrí do skupiny liečiv nazývaných makrolidy. Zastavuje rast určitých baktérií, ktoré spôsobujú infekcie.

Používa sa u detí vo veku 6 mesiacov až 12 rokov na liečbu:

  • infekcií horných a dolných dýchacích ciest (napr. zápal hrdla a prinosových dutín, zápal priedušiek, zápal pľúc);
  • zápalu stredného ucha;
  • infekcií kože a mäkkých tkanív (zápal vlasových vačkov, zápal podkožného väziva, ruža);
  • rozsiatych alebo ohraničených infekcií vyvolaných mikroorganizmami zo skupiny tzv. mykobaktérií.

Použitie

Pozor, aktuálna závažná zmena v SPC.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Overenie dávkovania lieku pre deti

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Každý 1 ml suspenzie obsahuje 50 mg klaritromycínu.

Deti vo veku 6 mesiacov až 12 rokov

Liečba iných ako mykobakteriálnych infekcií
Podáva sa 7,5 mg/kg 2x denne, pravidelne každých 12 hodín.
Maximálna dávka je 500 mg 2x denne.

Zvyčajná dĺžka liečby je 5 - 10 dní, v závislosti od druhu patogénu a závažnosti ochorenia.
Liečba streptokokovej faryngitídy má trvať najmenej 10 dní.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu nižší ako 0,5 ml/s)
Dávku klaritromycínu je potrebné znížiť na polovicu.
Liečba nemá presiahnuť 14 dní.

Lokalizované alebo diseminované mykobakteriálne infekcie (M. avium, M. intracellulare, M. chelonae, M. fortuitum, M. kansasii)
Odporúčaná dávka: 7,5 až 15 mg/kg 2x denne.
Nesmie sa prekročiť maximálna dávka 500 mg 2x denne. 

Tabuľka v SPC časť 4.2 uvádza dávkovanie u detí v závislosti od telesnej hmotnosti dieťaťa a koncentrácie suspenzie (125 mg/5 ml alebo 250 mg/5 ml).

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Liek sa v lekárni, pred výdajom pacientovi, spracováva riedením na suspenziu určenú na perorálne použitie (cez ústa). 

Suspenzia sa musí užívať každý deň v rovnakom čase po celý čas trvania liečby. Užíva sa nezávisle od jedla alebo sa môže užiť s mliekom.

Na dávkovanie a podávanie sa má použiť odmerná lyžica alebo dvojdielna dávkovacia striekačka, ktoré sa dodávajú spolu s liekom.

Pred odobratím každej dávky je potrebné obsah liekovky dôkladne pretrepať. Striekačka sa zatlačí pevne do hrdla fľašky. Fľaška sa otočí hore dnom a vyťahovaním piestu sa naplní striekačka predpísaným množstvom suspenzie, podľa označenia na striekačke. Po odobratí dávky sa fľaša otočí dolu dnom a vyberie sa striekačka z hrdla fľašky. Otvor dávkovacej striekačky sa vloží do úst dieťaťa a jemným tlakom na piest sa vytlačí suspenzia do úst. Dávkovacia striekačka sa po použití umyje teplou vodou a nechá vyschnúť.

Suspenzia sa uchováva pri teplote 15 – 30 °C a jej použiteľnosť je 14 dní od prípravy.

Upozornenie

Liek sa neodporúča používať počas tehotenstva bez starostlivého zváženia pomeru prínosu a rizík.
Liek sa vylučuje do materského mlieka u ľudí. Bezpečnosť počas dojčenia nebola stanovená.
Liek sa nesmie podávať pacientom, ktorí majú závažné zlyhávanie pečene v kombinácii s poruchou funkcie obličiek.
Liek môže predĺžiť QT interval.
Počas liečby sa môže vyskytnúť závrat, vertigo, zmätenosť a dezorientácia, čo je potrebné vziať do úvahy pred vedením vozidla alebo obsluhou strojov.
Súbežné užívanie prípravkov z ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum) môže znížiť účinok lieku.
Liek obsahuje sacharózu. 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Ihneď vyhľadajte lekára, ak sa u vás vyskytne závažná kožná reakcia: červená, šupinatá vyrážka s hrbolčekmi pod kožou a s pľuzgiermi (exantémová pustulóza). Frekvencia tohto vedľajšieho účinku je neznáma (častosť výskytu sa nedá odhadnúť z dostupných údajov).
Tak ako všetky lieky, aj tento liek ... viac >

Účinné látky

klaritromycín

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 42