Kategorizačné údaje
Maximálna cena 7,61 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 5,33 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,28 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
09/22 5,33 € (0,0 %) 2,28 € (0,0 %)
08/22 5,33 € (0,0 %) 2,28 € (0,0 %)
07/22 5,33 € (0,0 %) 2,28 € (0,0 %)
06/22 5,33 € 2,28 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. NEF, KAR, INT, END, KLF, URO
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Kamiren XL 4 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0126/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
97797
Názov produktu podľa ŠÚKL
KAMIREN XL 4 mg tbl mod 30x4 mg
Aplikačná forma
TBL MOD - Tableta s riadeným uvoľňovaním
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo doxazosín, ktoré spôsobuje uvoľnenie hladkosvalových buniek v stene ciev, rozširuje cievy a znižuje zvýšený krvný tlak, zároveň uvoľňuje hladké svalstvo v stenách močovej rúry a prostatickej žľazy u mužov, ktorá obklopuje močovú rúru a stláča ju. Takýmto spôsobom uľahčuje močenie a zmierňuje problémy spojené so zväčšením prostaty. Liek sa používa na:

  • liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie),
  • zmiernenie problémov spojených so zväčšenou prostatou (benígnou hyperpláziou prostaty).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Zvyčajná dávka je 1 tableta (4 mg) 1x denne. Účinok sa dá pozorovať už v prvý deň, ale plný účinok sa dosiahne až po 4 týždňoch liečby. Ak po 4 týždňoch liečby je účinok lieku neadekvátny a pacient liek dobre znáša, môže byť podávaná aj vyššia dávka lieku. Maximálna odporúčaná dávka sú 2 tablety (8 mg) 1x denne.

Ak pacient zabudne užiť dávku, zabudnutú dávku má vynechať úplne a pokračovať vo zvyčajnom dávkovacom rozvrhu.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, vždy vcelku, nesmú sa hrýzť, lámať ani drviť a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Tablety sa môžu užívať nalačno, počas jedla alebo po jedle.  

Upozornenie

Počas tehotenstva je potrebné užívanie lieku konzultovať s lekárom.
Počas dojčenia sa môže používať liek iba v prípade, ak podľa lekára očakávaný prínos preváži potenciálne riziko.
Liek sa neodporúča užívať u detí do 18 rokov (bezpečnosť a účinnosť lieku v tejto skupine pacientov neboli doposiaľ stanovené).
Pacientom s poruchou funkcie pečene sa neodporúča užívať liek.
Ak pacient plánuje podstúpiť chirurgický zákrok z dôvodu šedého zákalu šošovky, musí informovať lekára, že liek užíva alebo užíval.
Najmä na začiatku liečby sa u niektorých pacientov môže vyskytnúť posturálna hypotenzia prejavujúca sa závratmi, slabosťou alebo zriedkavo stratou vedomia, preto je potrebné pacienta upozorniť, aby sa vyhýbal situáciám, kde by mohol pri prejavoch slabosti alebo závratov utrpieť zranenie.
Schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje môže byť počas užívania lieku znížená (najmä na začiatku liečby).
Počas užívania lieku sa všeobecne neodporúča konzumácia alkoholu.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať Kamiren XL 4 mg a ihneď zavolajte lekársku službu prvej pomoci, ak sa u vás prejaví niečo z nasledovného:
srdcový záchvat, slabosť rúk, nôh alebo problémy s rozprávaním, ktoré môžu ... viac >

Účinné látky

doxazosín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60