KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA tbl ent 500 mg (blis.PVC/Al) 1x100 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,93 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,53 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,40 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/23 1,53 € (0,0 %) 2,40 € (0,0 %)
05/23 1,53 € (0,0 %) 2,40 € (0,0 %)
04/23 1,53 € (0,0 %) 2,40 € (0,0 %)
03/23 1,53 € 2,40 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
39/0699/69-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
25553
Názov produktu podľa ŠÚKL
KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA tbl ent 100x500 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL ENT - Gastrorezistentné tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje draslík. Liek sa používa na udržanie optimálnej koncentrácie draslíka v sére u pacientov s poruchami srdcového rytmu a rizikom cievnej mozgovej príhody, pri zvýšenom krvnom tlaku. Používa sa:

  • na doplnenie draslíka pri jeho nedostatku v organizme,
  • pri zvýšených stratách draslíka močom:
    • pri podávaní niektorých diuretík (liekov, ktoré zvyšujú tvorbu a vylučovanie močom),
    • pri niektorých ochoreniach obličiek, ak je zvýšená tvorba moču,
    • pri dlhodobej liečbe vysokými dávkami kortikosteroidov (hormónov kôry nadobličiek),
    • pri primárnom a sekundárnom hyperaldosteronizme (zvýšená tvorba hormónov aldosterónu v kôre nadobličiek).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Podávanie deťom mladším ako 6 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
Zvyčajne sa podáva 1-2 tablety 2-3x denne. Dávkovanie je individuálne podľa hladiny draslíka v plazme.

Deti od 6 do 15 rokov:
Zvyčajne sa podáva 1 tableta 1-2x denne.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú počas jedla alebo po jedle, prehĺtajú sa celé, nerozhryzené a zapíjajú sa väčším množstvom vody.

Upozornenie

Nie sú k dispozícii klinické údaje o podávaní lieku počas tehotenstva. Pri predpisovaní lieku počas tehotenstva a u dojčiacich žien sa má postupovať opatrne.
U detí do 6 rokov je liek kontraindikovaný.
Pacientom s renálnou dysfunkciou sa má venovať zvláštna pozornosť, vzhľadom k riziku vzniku hyperkaliémie.
Liek sa nesmie podávať pri poškodení sliznice tráviaceho traktu (erózie a ulcerácie), gastrointestinálnych obštrukciách a iných poruchách pasáže.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Liek sa zvyčajne dobre znáša, ale pri dlhodobom podávaní vyšších dávok sa môžu vyskytnúť ojedinelé nežiaduce účinky.
Užívanie lieku môže viesť k dráždeniu sliznice tráviaceho traktu s prejavmi: nevo ... viac >

Účinné látky

chlorid draselný

Indikačná skupina

39 - Soli a ióny pre perorálnu a perenterálnu aplikáciu

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36