Jardiance 10 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.) 1x90 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 131,75 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 131,75 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/23 0,00 € (0,0 %) 131,75 € (0,0 %)
05/23 0,00 € (0,0 %) 131,75 € (0,0 %)
04/23 0,00 € (0,0 %) 131,75 € (0,0 %)
03/23 0,00 € 131,75 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. GER, DIA, KAR, INT
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Jardiance 10 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/14/930/017
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0697B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Jardiance 10 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x1x10 mg (blis.PVC/Al - perf.)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo empagliflozín, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory kotransportéra pre sodík a glukózu 2 (SGLT2).

Používa sa u dospelých pacientov (vo veku 18 rokov a starších) na liečbu cukrovky 2. typu: 

  • ak nie je možné kontrolovať glykémiu samotnou diétou alebo pohybovou aktivitou (spolu s inými liekmi).
  • ak pacienti schopní znášať metformín (ďalšie liečivo na cukrovku) (len samostatné).

Používa sa tiež na liečbu dospelých so symptomatickým chronickým srdcovým zlyhávaním.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Ak sa empagliflozín používa v kombinácii so sulfonylmočovinou alebo s inzulínom, na zníženie rizika hypoglykémie sa môže zvážiť nižšia dávka sulfonylmočoviny alebo inzulínu.

Diabetes mellitus (cukrovka) 2. typu
Dospelí
Odporúčaná začiatočná dávka: 10 mg 1x denne.
Pacienotm, ktorí znášajú empagliflozín v dávke 10 mg 1x denne., majú eGFR ≥ 60 ml/min/1,73 m2 a potrebujú prísnejšiu kontrolu glykémie, sa dávka môže zvýšiť na 25 mg 1x denne.  Maximálna denná dávka je 25 mg.

Srdcové zlyhávanie
Odporúčaná dávka: 10 mg 1x denne.

Porucha funkcie obličiek
Účinnosť empagliflozínu je u pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek znížená a pravdepodobne chýba u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek. Odporúčania týkajúce sa úpravy dávky podľa eGFR alebo CrCl sú uvedené v Tabuľke 1 v SPC, časť 4.2.

Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú s jedlom alebo bez jedla, prehĺtajú sa vcelku a zapíjajú sa vodou. 

Upozornenie

Liek sa nesmie používať u pacientov s diabetom 1. typu alebo v prípade diabetickej ketoacidózy.
Ako preventívne opatrenie je vhodnejšie vyhnúť sa užívaniu lieku počas tehotenstva.
Liek sa nemá používať počas dojčenia.
Bezpečnosť a účinnosť empagliflozínu u detí a dospievajúcich neboli doteraz stanovené.
U pacientov vo veku 75 rokov a starších sa má vziať do úvahy zvýšené riziko deplécie objemu.
Nemá sa používať u pacientov s ochorením obličiek v terminálnom štádiu (ESRD) a u pacientov na dialýze.
Liek sa neodporúča používať na lečbu cukrovky, ak je eGFR nižšia ako 30 ml/min/1,73 m2 alebo CrCl nižší ako 30 ml/min.
Na liečby srdcového zlyhávania sa liek neodporúča používať u pacientov s eGFR < 20 ml/min/1,73 m2.
Liek sa neodporúča užívať u ľudí s ťažkou poruchou funkcie pečene. 
Liečba sa má prerušiť u pacientov hospitalizovaných kvôli závažným chirurgickým zákrokom alebo akútnym závažným ochoreniam.
Vzhľadom na mechanizmus účinku lieku budú mať pacienti užívajúci liek pozitívny výsledok vyšetrenia glukózy v moči.
Pre monitorovannie kontroly glykémie sa nemá použiť test 1,5-anhydroglucitolu (1,5-AG), ale alternatívne metódy.
Je potrebná zvýšená opatrnosť pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov, ak sa liek používa v kombinácii so sulfonylmočovinou a/alebo inzulínom, kvôli možnému vzniku hypoglykémie. 
Počas liečby je potrebné dodržiavať diétu a cvičenie.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás prejaví niektorý z nasledovných vedľajších účinkov, ihneď kontaktujte lekára alebo vyhľadajte najbližšiu nemocnicu:
Závažná alergická reakcia pozorovaná menej často (môže postihovať až 1 ... viac >

Účinné látky

empagliflozín

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36