Jardiance 10 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.) 1x90 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 131,75 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 131,75 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 0,00 € (0,0 %) 131,75 € (0,0 %)
06/24 0,00 € (0,0 %) 131,75 € (0,0 %)
05/24 0,00 € (0,0 %) 131,75 € (0,0 %)
04/24 0,00 € 131,75 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. DIA, GER, INT, KAR
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Jardiance 10 mg filmom obalené tablety
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/14/930/017
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0697B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Jardiance 10 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x1x10 mg (blis.PVC/Al - perf.)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo empagliflozín, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory kotransportéra pre sodík a glukózu 2 (SGLT2). Blokovaním SGLT2 spôsobí vylučovanie cukru (glukózy) z krvi močom, a tým znižuje množstvo cukru v krvi.

Používa sa na liečbu:

  • cukrovky 2. typu
    • u dospelých a detí vo veku 10 rokov a starších, ktorých nie je možné kontrolovať samotnou diétou alebo pohybovou aktivitou,
    • bez iných liekov, u pacientov, ktorí nie sú schopní znášať metformín (ďalšie liečivo na cukrovku),
    • v kombinácii s inými liekmi na liečbu cukrovky.
  • srdcového zlyhávania s príznakmi spôsobenými poruchou funkcie srdca.
  • chronickej choroby obličiek.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Ak sa empagliflozín používa v kombinácii so sulfonylmočovinou alebo s inzulínom, na zníženie rizika hypoglykémie sa môže zvážiť nižšia dávka sulfonylmočoviny alebo inzulínu.

Diabetes mellitus (cukrovka) 2. typu
Odporúčaná začiatočná dávka: 10 mg 1x denne.
Pacientom s potrebou prísnejšej kontroly glykémie, ktorí znášajú liečbu v dávke 10 mg 1x denne a majú eGFR ≥ 60 ml/min/1,73m2 sa dávka môže zvýšiť na 25 mg 1x denne.
Maximálna denná dávka je 25 mg.

Srdcové zlyhávanie
Odporúčaná dávka: 10 mg 1x denne.

Chronická choroba obličiek
Odporúčaná dávka: 10 mg 1x denne.

Porucha funkcie obličiek
Pacienti s eGFR < 60 ml/min/1,73 m2: 10 mg 1x denne. U pacientov s diabetom mellitus 2. typu pri poklese eGFR pod 45 ml/min/1,73 m2 sa má zvážiť dodatočná liečba znižujúca hladinu glukózy.

Pediatrická populácia

Odporúčaná začiatočná dávka je 10 mg empagliflozínu jedenkrát denne. U pacientov, ktorí dobre znášajú 10 mg empagliflozínu jedenkrát denne a potrebujú ďalšiu kontrolu glykémie, sa môže dávka zvýšiť na 25 mg jedenkrát denne 

Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú s jedlom alebo bez jedla, prehĺtajú sa vcelku a zapíjajú sa vodou. 

Upozornenie

Liek sa nemá používať u pacientov s diabetom 1. typu.
Ako preventívne opatrenie je vhodnejšie vyhnúť sa užívaniu lieku počas tehotenstva.
Liek sa nemá používať počas dojčenia.
U pacientov vo veku 75 rokov a starších sa má vziať do úvahy zvýšené riziko deplécie objemu.
Liek sa neodporúča u pacientov s eGFR < 20 ml/min/1,73 m2.
Liek sa neodporúča pacientom s ťažkou poruchou funkcie pečene.
 U detí s eGFR < 60 ml/min/1,73 m² a detí vo veku menej ako 10 rokov nie sú k dispozícii žiadne údaje.
Bezpečnosť a účinnosť empagliflozínu na liečbu srdcového zlyhávania alebo na liečbu chronickej choroby obličiek u detí vo veku menej ako 18 rokov neboli stanovené. 
Liečba sa má okamžite prerušiť u pacientov so suspektnou alebo diagnostikovanou ketoacidózou.
Liečba sa má prerušiť u pacientov hospitalizovaných kvôli závažným chirurgickým zákrokom alebo akútnym závažným ochoreniam. Odporúča sa sledovať hladinu ketónov v krvi.
Pacienti, u ktorých sa vyskytne kombinácia príznakov ako bolesť, citlivosť, erytém alebo opuch v oblasti genitálií majú vyhľadať lekársku pomoc.
Vzhľadom na mechanizmus účinku lieku budú mať pacienti pozitívny výsledok vyšetrenia glukózy v moči.
Pre monitorovannie kontroly glykémie sa nemá použiť test 1,5-anhydroglucitolu (1,5-AG), ale alternatívne metódy.
Je potrebná zvýšená opatrnosť pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov, ak sa liek používa v kombinácii so sulfonylmočovinou a/alebo inzulínom, kvôli možnému vzniku hypoglykémie. 
Počas liečby je potrebné dodržiavať diétu a cvičenie.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás prejaví niektorý z nasledovných vedľajších účinkov, ihneď kontaktujte lekára alebo vyhľadajte najbližšiu nemocnicu:
Závažná alergická reakcia pozorovaná menej často (môže postihova ... viac >

Účinné látky

empagliflozín

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36