iVista Vida 2,4% Oftalmologický roztok striekačka hydroxypropylmetylcelulózy 1x2 ml

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

iVista Vida 2,4% Oftalmologický roztok
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
P2566A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Roztok Hydroxypropylmetylcelulózy oftalmologický USP 2,4% W/V iVistaVida 2 ml PFS
Aplikačná forma
INJ - Injekcia

Popis a určenie

iVista Vida 2,4% je vysoko disperzný, čistený, bezfarebný, sterilný, izotonický, viskoelastický roztok bez zápachu určený na oftalmické použitie.
Striekačky iVista Vida 2,4% sú sterilizované parou pod tlakom v ich sterilnej bariére.
iVista Vida 2,4% obsahuje roztok hydroxypropylmetylcelulózy vo fyziologickom neutralizačnom roztoku s pH od 6,8 – 7,6. iVista Vida 2,4% má osmolaritu 325 mOsm ± 40 mOsm a viskozitu od 10.000 do 15.000 mPa s. iVista Vida 2,4 % sa vyznačuje vysokou dynamickou viskozitou a schopnosťou poťahovania, roztok je charakteristický nízkou molekulárnou hmotnosťou a nízkym povrchovým napätím. Roztok iVista Vida 2,4 % je výborne tolerovaný pri operácii predného segmentu oka. Neobsahuje žiadne konzervačné prostriedky.

INDIKÁCIE
Roztok je určený len na vnútroočné použitie. iVista Vida 2,4 % je určený v prípadoch, kedykoľvek je potrebná ochrana a premazávanie krehkých buniek alebo tkanív, hlavne pri oftalmických zákrokoch vrátane operácie predného segmentu, operácie katarakty, IOL implantácie, transplantácie rohovky a operácie glaukómu. Na konci zákroku sa roztok musí úplne odstrániť zavlažovaním a/ alebo odsávaním. Tento produkt udržiava prednú komoru a je nápomocný pri ochrane endotelu rohovky počas chirurgického zákroku.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

1. V sterilných podmienkach odlepte viečko z blistru.
2. Odstráňte gumovú zátku z hrotu injekčnej striekačky.
3. Pripevnite kanylu dvojitým otáčaním v smere hodinových ručičiek, pokým stred kanyly neprejde celou dĺžkou závitu a pevne sa neusadí. Používajte len kanylu dodaný s balením tohto produktu.
4. Vizuálne skontrolujte, či sa závity kanyly presunuli po celej dĺžke.
5. Uvoľnite zvyšný vzduch zo systému a to tak, že jednou rukou pridržíte hlaveň injekčnej striekačky a jemne stlačíte piestik s druhám, a že pokým sa roztok neobjaví na hrote hranatej kanyly.

Upozornenie: Predávať len na predpis registrovaného praktického lekára.
iVista Vida 2,4 % nesmie byť naordinovaný u pacientov, u ktorých je známa zvýšená citlivosť na niektorú zo zložiek produktu. Je určený len na jedno použitie. Opakované použitie produktu vytvára u pacientov potencionálne riziko infekcie. Pred použitím skontrolujte celistvosť obalu, aby ste sa uistili, že produkt je sterilný. Produkt nepoužívajte po dátume exspirácie. Po operáciách by sa mal skontrolovať vnútroočný tlak a v prípade výrazného zvýšenia by sa mala naordinovať vhodná liečba.