Itoprid Xantis 50 mg tbl (blis.PVC/PVDC/Al) 1x40 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 10,88 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,97 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 9,91 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 0,97 € (0,0 %) 9,91 € (0,0 %)
12/22 0,97 € (0,0 %) 9,91 € (0,0 %)
11/22 0,97 € (0,0 %) 9,91 € (0,0 %)
10/22 0,97 € 9,91 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. KLF, PLM, ONK, INT, GIT, GER, DIA
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Itoprid Xantis 50 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
49/0272/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9393B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Itoprid Xantis 50 mg tbl 40x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo itoprid, ktoré zlepšuje motilitu tráviaceho traktu a zamedzuje nevoľnosti a vracaniu.

Liek je určený na liečenie príznakov spôsobených spomaleným vyprázdňovaním žalúdka, ako napríklad pocit plného žalúdka až bolestivého tlaku v epigastriu (hornej časti brucha), nechutenstvo, pálenie záhy, nevoľnosť a vracanie (nezapríčiné vredovou chorobou alebo orgánovým ochorením) spôsobujúce zmeny prechodu tráviacou trubicou.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek sa užíva 3x denne 1 tableta (čo zodpovedá 150 mg itopridiumchloridu) pred jedlom.

Táto dávka môže byť znížená podľa priebehu ochorenia (napríklad na ½ tablety 3-krát denne).
Presné dávkovanie a dĺžka terapie závisí od klinického stavu pacienta.
O dĺžke liečby rozhoduje lekár, v klinických štúdiách bol podávaný maximálne 8 týždňov.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, pred jedlom a zapíjajú sa dostatočným možstvom vody.
V prípade potreby sa môže tableta rozdeliť na rovnaké dávky.

Upozornenie

Bezpečnosť lieku v tehotenstve nebola stanovená. Liek sa môže podávať len vtedy, keď prínos liečby preváži možné riziko.
Vzhľadom na možnosť nežiaducich účinkov na dojča sa lekár rozhodne buď o prerušení podávania lieku alebo dojčenia.
Bezpečnosť a účinnosť nebola u detí stanovená.
Pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene je treba pozorne sledovať a v prípade výskytu nežiaducich účinkov urobiť vhodné opatrenia, napríklad znížiť dávku alebo terapiu ukončiť.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať liek a navštívte lekára alebo choďte okamžite do nemocnice, ak vám opuchnú ruky, nohy, členky, tvár, pery alebo hrdlo, čo môže spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním. Môžete s ... viac >

Účinné látky

itopridiumchlorid

Indikačná skupina

49 - Digestíva, adsorbenciá, acidá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 48