Isosorbide mononitrate Vitabalans 20 mg tablety tbl (fľa.HDPE) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 1,52 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,44 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,08 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/20 0,44 € (0,0 %) 1,08 € (0,0 %)
05/20 0,44 € (0,0 %) 1,08 € (0,0 %)
04/20 0,44 € (0,0 %) 1,08 € (0,0 %)
03/20 0,44 € 1,08 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
83/0425/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
46125
Názov produktu podľa ŠÚKL
Isosorbide mononitrate Vitabalans 20 mg tablety tbl 30x20 mg (fľa.HDPE)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek sa používa na profylaxiu (predchádzanie) stenokardie (bolesť a zvieranie v hrudníku).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Najčastejšia začiatočná dávka je 10 mg 1 – 2x denne. Dávka sa môže po každých 2 – 3 dňoch zvýšiť až na terapeutickú hladinu, ktorá je zvyčajne 20 mg (1 tableta) 2x denne. Interval medzi podaniami má byť najmenej 12 hodín. Maximálna denná dávka je 80 mg.

Keď sa bude ukončovať dlhodobá liečba nitrátmi, dávkovanie sa musí znížiť.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, po jedle a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na 2 rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek sa môže používať počas tehotenstva a dojčenia iba po starostlivej analýze pomeru rizika a prínosu liečby.
Liek sa neodporúča používať u detí.
Liek môže ovplyvniť činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť (napr. vedenie vozidiel, ovládanie strojov). Najmä na začiatku liečby, po zvýšení dávky, pri kombinácii s alkoholom sa môže často vyskytnúť závrat, slabosť a hypotenzia.
Počas užívania lieku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje, nakoľko alkohol môže zosilniť pokles krvného tlaku.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj Isosorbide mononitrate Vitabalans môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť najmä na začiatku liečby, pretože dôjde k rozšíreniu krvných ciev. Tieto účinky zvyčajne s postupujúcou liečbou vymiznú a ich vznik ... viac >

Účinné látky

izosorbidmononitrát

Indikačná skupina

83 - Vazodilatanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 60