Isoptin SR 240 mg tbl plg (blis.PVC/PVDC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 6,05 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,01 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 5,04 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/20 1,01 € (0,0 %) 5,04 € (0,0 %)
07/20 1,01 € (0,0 %) 5,04 € (0,0 %)
06/20 1,01 € (0,0 %) 5,04 € (0,0 %)
05/20 1,01 € 5,04 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Isoptin SR 240 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
13/0157/87-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
71950
Názov produktu podľa ŠÚKL
Isoptin SR 240 mg tbl plg 30x240 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL PLG - Tableta s predĺženým uvoľňovaním

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo verapamiliumchlorid, ktoré blokuje vstup vápnika do buniek hladkého svalstva ciev, svalových buniek srdca, má významný účinok na prevodový systém srdca.

Liek sa používa na:

  • liečbu ochorenia koronárnych ciev (stavy spojené s nedostatočným prísunom kyslíka do srdcového svalu) vrátane chronickej stabilnej angíny pektoris, nestabilnej angíny pektoris, vazospastickej angíny pektoris a angíny pektoris u pacientov po srdcovom infarkte,
  • liečbu porúch srdcového rytmu pri paroxyzmálnej supraventrikulárnej tachykardii, pri flutteri a fibrilácii predsiení s rýchlym predsieňovo-komorovým prevodom (okrem Wolfovho-Parkinsonovho-Whitovho syndrómu),
  • liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie je individuálne. Priemerná denná dávka pre všetky indikácie je 240-360 mg verapamiliumchloridu. Pri dlhodobej liečbe nemá denná dávka prekročiť 480 mg, prechodné zvýšenie tejto dávky je možné. Po dlhodobom používaní sa liek nesmie prestať užívať náhle, odporúča sa dávku redukovať postupne.
U pacientov s poruchou funkcie pečene sa má dávka určiť osobitne pozorne a liečba má začať malými dávkami.
Liek sa môže podať pacientom s angínou pektoris najskôr 7 dní po akútnom srdcovom infarkte.

Dospelí a dospievajúci s hmotnosťou nad 50 kg:

Ochorenie koronárnych ciev srdca:
Odporúčaná denná dávka je 120-480 mg verapamiliumchloridu, rozdelených do 3-4 jednotlivých dávok.

Hypertenzia:
Odporúčaná denná dávka je 120-480 mg verapamiliumchloridu, rozdelených do 3 jednotlivých dávok.

Paroxyzmálna supraventrikulárna tachykardia, atriálna fibrilácia a/alebo atriálny flutter:
Odporúčaná denná dávka je 120-480 mg verapamiliumchloridu, rozdelených do 3-4 jednotlivých dávok.

Deti od 6 do 14 rokov:

Odporúčaná denná dávka je 80-360 mg verapamiliumchloridu, rozdelených do 2-4 jednotlivých dávok.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa majú prehltnúť celé bez žuvania alebo cmúľania a zapiť dostatočným množstvom tekutiny počas jedla alebo krátko po jedle. Liek nezapíjať grapefruitovým džúsom.

Upozornenie

Liek sa má počas tehotenstva užívať iba v prípade, že je to nevyhnutné.
Liek sa má užívať u dojčiacich žien len v prípade, že je to pre matku nevyhnutné.
Pre deti od 2 do 6 rokov je určená nižšia lieková sila (s obsahom 40 mg, resp. 80 mg verapamiliumchloridu v jednej tablete).
U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa má liek používať opatrne a pacienti majú byť starostlivo sledovaní.
V závislosti od individuálnej reakcie na liek môže byť ovplyvnená schopnosť pacienta viesť vozidlá, obsluhovať stroje alebo pracovať v nebezpečných podmienkach (najmä na začiatku liečby, pri zvyšovaní dávky, prechode na iný liek a v spojitosti s konzumáciou alkoholu).
Počas liečby je nutné vyhýbať sa konzumácii grapefruitov alebo produktov, ktoré ho obsahujú (džúsy a podobne).
Nepiť alkohol.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

verapamiliumchlorid

Indikačná skupina

13 - Antiarytmiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36