Isoprinosine 500 mg tablety tbl 500 mg (blis. PVC/PVDC/Al) 1x100 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 33,58 € 0,00 € (0,0 %)
Doplatok pacienta 7,73 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 25,85 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Doplatok pacienta Úhrada poisťovne
12/17 7,73 € (0,0 %) 25,85 € (0,0 %)
11/17 7,73 € (0,0 %) 25,85 € (0,0 %)
10/17 7,73 € (0,0 %) 25,85 € (0,0 %)
09/17 7,73 € 25,85 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. TRN, ONK, INF, DER, ALG
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Isoprinosine 500 mg tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
42/0198/81-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
81327
Názov produktu podľa ŠÚKL
Isoprinosine 500 mg tablety tbl 100x500 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Isoprinosine® 500 mg je indikovaný buď ako monoterapia, alebo ako doplnenie konvenčnej terapie, na liečbu alebo úpravu zníženej alebo nefunkčnej bunkovej imunity a na zvládnutie klinickej symptomatológie pri týchto ochoreniach: 
- Herpetické infekcie typu 1 a 2: herpes simplex, herpes zoster a varicella, infekcie spôsobené cytomegalovírusom, infekcie vírusom Epstein-Barrovej. 
- Osýpky s ťažkým priebehom alebo s komplikáciami. 
- Subakútna sklerotizujúca panencefalitída (SSPE). 
- Vírusové respiračné infekcie primárne a sekundárne a stavy zníženej imunity. 
- Genitálne kondylómy (condyloma accuminata) - vonkajšie lézie (s výnimkou meatálnej a perianálnej lokalizácie) v monoterapii alebo ako doplnok konvenčnej topickej alebo chirurgickej liečby.
Mukokutánne, vulvovaginálne (subklinické) alebo s endocervixom asociované infekcie HPV (human papillomavirus). 
- Vírusové hepatitídy.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Liek sa obvykle užíva v dávke 2 tablety 3-4x denne. Deťom dávkujeme 50 mg/kg/deň. Tablety sa užívajú nezávisle od jedla, vždy v celku a dobre sa zapijú vodou. Dĺžka liečby je obvykle 5-14 dní.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Všetky lieky môžu vyvolať alergické reakcie, hoci závažné alergické reakcie sú veľmi zriedkavé.
Okamžite oznámte svojmu lekárovi, ak sa u vás objaví:
· akákoľvek náhla dýchavičnosť,
· problémy s d ... viac >

Účinné látky

metizoprinol

Indikačná skupina

42 - Chemoterapeutiká (vrátane tuberkulostatík)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60