Isoprinosine 500 mg tablety tbl 500 mg (blis. PVC/PVDC/Al) 1x50 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 15,72 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 8,54 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 7,18 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/22 8,54 € (0,0 %) 7,18 € (0,0 %)
07/22 8,54 € (0,0 %) 7,18 € (0,0 %)
06/22 8,54 € (0,0 %) 7,18 € (0,0 %)
05/22 8,54 € 7,18 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. TRN, ONK, INF, DER, ALG
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Isoprinosine 500 mg tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
42/0198/81-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
88174
Názov produktu podľa ŠÚKL
Isoprinosine 500 mg tablety tbl 50x500 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo inozín acedoben dimepranol, ktoré sa používa na liečbu niektorých vírusových infekcií. Liek sa používa na stimuláciu imunitného systému, aby zdolal vírusové infekcie, ako sú:

  • vírusové infekcie dýchacích ciest,
  • opakujúci sa herpes na pohlavných orgánoch,
  • opakujúci sa opar na perách,
  • pásový opar,
  • ovčie kiahne,
  • osýpky,
  • žltačka,
  • bradavice na pohlavných orgánoch a iné infekcie spôsobené ľudským papilomavírusom (HPV infekcie),
  • iné vírusové infekcie, ako je infekčná mononukleóza (infekcia spôsobená Epstein-Barrovej vírusom), infekcia spôsobená cytomegalovírusom a subakútna sklerotizujúca panencefalitída (zriedkavé ochorenie u detí a mladých ľudí, ktoré môže vzniknúť po prekonaní osýpok).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí, starší pacienti a deti s hmotnosťou väčšou ako 20 kg:
Odporúčaná denná dávka je 50 mg/kg (1 tableta na 10 kg), zvyčajne 3 g/deň až do maximálnej dávky 4 g/deň, podávaná perorálne v 3-4 rovnakých dávkach počas dňa.

Deti staršie ako 1 rok do telesnej hmotnosti do 20 kg:
Zvyčajná dávka je 50 mg/kg denne (1 tableta na 10 kg).

Dĺžka liečby pri akútnych ochoreniach, u ochorení s krátkym vývojom, trvá obvykle 5-14 dní. Liečba má pokračovať ešte 1 alebo 2 dni po ústupe symptómov, prípadne dlhšie, podľa rozhodnutia lekára. Pri vírusových ochoreniach s dlhším vývojom je potrebné v liečbe pokračovať ešte 1-2 týždne po ústupe symptómov, prípadne dlhšie, podľa rozhodnutia lekára.

Rekurentné ochorenia:
Počiatočná liečba je rovnaká ako pri akútnych ochoreniach. V priebehu udržiavacej liečby sa dávka môže redukovať na 500-1 000 mg (1-2 tablety) denne. Pri výskyte prvých príznakov recidívy sa treba ihneď vrátiť k dávkovaniu ako pri akútnych stavoch a pokračovať v ňom ešte 1-2 dni po ústupe symptómov. Takúto liečbu možno podľa potreby niekoľkokrát opakovať na základe zhodnotenia klinického stavu lekárom a na základe jeho odporúčania.

Chronické ochorenia: 50 mg/kg telesnej hmotnosti denne užívaných nasledovne:
Asymptomatické stavy: 30 dní s prestávkou 60 dní
Ľahké príznaky: 60 dní s prestávkou 30 dní
Závažné príznaky: 90 dní s prestávkou 30 dní
Táto dávka sa môže v prípade potreby zopakovať. Pacienti musia byť sledovaní kvôli recidíve.

Subakútna sklerotizujúca panencefalitída (SSPE):
100 mg/kg telesnej hmotnosti denne až do maximálnej dávky 3-4 g/deň. Liečba je dlhodobá, kontinuálna, s pravidelným sledovaním zdravotného stavu pacienta a prehodnocovaním pokračovania v liečbe.

Spôsob použitia

Tablety sa prehĺtajú s dostatočným množstvom tekutiny. Na uľahčenie prehltnutia sa tablety môžu pred užitím rozdrviť a rozpustiť v malom množstve tekutiny. Vplyv potravy na rýchlosť a intenzitu účinku sa neudáva. Denná dávka má byť rozdelená rovnomerne počas dňa. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

Upozornenie

Počas tehotenstva a dojčenia sa má liek podávať, len ak lekár zváži, že prínos prevažuje nad potenciálnym rizikom.
U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa má liek užívať s opatrnosťou.
Počas liečby sa môže vyskytnúť únava, malátnosť a vertigo ako častý nežiaduci účinok (≥ 1/100 až < 1/10), preto je potrebná opatrnosť pri vedení vozidiel a obsluhe strojov.
Isoprinosine obsahuje pšeničný škrob. Tablety sú vhodné pre osoby s celiakiou. Pacienti s alergiou na pšenicu (ktorá sa odlišuje od celiakie) nemajú užívať tento liek.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Všetky lieky môžu vyvolať alergické reakcie, hoci závažné alergické reakcie sú veľmi zriedkavé.
Okamžite oznámte svojmu lekárovi, ak sa u vás objaví:
akákoľvek náhla dýchavičnosť, problémy s dýcha ... viac >

Účinné látky

metizoprinol

Indikačná skupina

42 - Chemoterapeutiká (vrátane tuberkulostatík)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60