ISOPRINOSINE 1000 mg granulát gro sac (vre.Pap50/Colle/ALU 9/Coex PE) 1x24 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 18,55 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 11,73 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 6,82 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/21 11,73 € (0,0 %) 6,82 € (0,0 %)
05/21 11,73 € (0,0 %) 6,82 € (0,0 %)
04/21 11,73 € (0,0 %) 6,82 € (0,0 %)
03/21 11,73 € 6,82 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. TRN, PED, ONK, INF, DER, ALG
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ISOPRINOSINE 1000 mg granulát
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
42/0398/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3272D
Názov produktu podľa ŠÚKL
ISOPRINOSINE 1000 mg granulát na perorálny roztok vo vrecku gro sac 24x1000 mg (vre.Pap50/Colle/ALU 9/Coex PE)
Aplikačná forma
GRO POR - Granulát na perorálny roztok

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo inozín acedoben dimepranol, ktoré sa používa na liečbu niektorých vírusových infekcií. Liek sa používa na stimuláciu vášho imunitného systému, aby zdolal vírusové infekcie, ako sú:

 • vírusové infekcie dýchacích ciest,
 • opakujúci sa herpes na pohlavných orgánoch,
 • opakujúci sa opar na perách,
 • pásový opar,
 • ovčie kiahne,
 • osýpky,
 • žltačka,
 • bradavice na pohlavných orgánoch a iné infekcie spôsobené ľudským papilomavírusom (HPV infekcie),
 • iné vírusové infekcie, ako je infekčná mononukleóza (infekcia spôsobená Epstein-Barrovej vírusom), infekcia spôsobená cytomegalovírusom a subakútna sklerotizujúca panencefalitída (zriedkavé ochorenie u detí a mladých ľudí, ktoré môže vzniknúť po prekonaní osýpok).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie sa určuje individuálne a závisí od telesnej hmotnosti pacienta a charakteru a závažnosti ochorenia. Denná dávka má byť rozdelená rovnomerne počas dňa.

Dospelí a starší pacienti:
Odporúčaná denná dávka je 50 mg /kg, zvyčajne 3 g/deň až do maximálnej dávky 4 g/deň (zvyčajne 1 vrecko 3-4x denne).

Deti staršie ako 1 rok:
Zvyčajná dávka je 50 mg/kg v 3-4 rovnakých dávkach počas dňa. Maximálna dávka je 4 g/deň.

Rekurentné ocohrenia: 
Počiatočná liečba je rovnaká ako pri akútnych ochoreniach. V priebehu udržiavacej liečby sa dávka môže znížiť na 500-1 000 mg denne. Pri výskyte prvých príznakov recidívy sa treba ihneď vrátiť k dávkovaniu ako pri akútnych stavoch a pokračovať v ňom ešte 1-2 dni po ústupe symptómov. Takúto liečbu možno podľa potreby niekoľkokrát opakovať

Dĺžka liečby:
Akútne ochorenia: u ochorení s krátkym vývojom liečba obvykle trvá 5-14 dní. Liečba má pokračovať ešte 1 alebo 2 dni po ústupe symptómov, prípadne dlhšie, podľa rozhodnutia lekára.
Vírusové ochorenia s dlhším vývojom: v liečbe treba pokračovať ešte 1-2 týždne po ústupe symptómov, prípadne dlhšie, podľa rozhodnutia lekára.
Chronické ochorenia:
Asymptomatické stavy: 30 dní s prestávkou 60 dní
Ľahké príznaky: 60 dní s prestávkou 30 dní
Závažné príznaky: 90 dní s prestávkou 30 dní.
Tento režim dávkovania sa môže v prípade potreby zopakovať.

Vonkajšie genitálne kondylómy (condyloma acuminata) alebo HPV infekcie asociované s endocervixom:
3 g (60 ml denne) 14-28 dní v monoterapii alebo ako doplnok konvenčnej topickej alebo chirurgickej liečby podľa nasledovných schém:

 • pacienti s nízkym rizikom (bez imunodeficitu alebo pacienti s nízkym rizikom recidívy): v priebehu 3 mesiacov sa podáva liek kontinuálne 14-28 dní s nasledujúcim 2-mesačným obdobím bez liečby, počas ktorého dochádza k zmenšeniu až vymiznutiu lézií;
 • pacienti s vysokým rizikom  (pacienti s imunodeficitom a s vysokým rizikom recidívy): v priebehu 3 mesiacov, 5 dní v týždni 2 po sebe nasledujúce týždne v každom mesiaci alebo 5 dní v týždni každý 2. týždeň.

Liečbu možno podľa potreby niekoľkokrát opakovať.

Subakútna sklerotizujúca panencefalitída (SSPE):
100 mg/kg až do maximálnej dávky 3-4 g počas dňa s pravidelným sledovaním zdravotného stavu pacienta a prehodnocovaním pokračovania v liečbe. Odporúčaná denná dávka sa môže zvýšiť, najmä v závažných prípadoch.

Spôsob použitia

Granulát na perorálny roztok vo vrecku sa pred užívaním rozpustí vo vode (studená alebo izbová teplota).
Obsah vrecka by sa mal rozpustiť v pohári vody za miešania a užiť okamžite po rozpustení. Užíva sa nezávisle na príjme jedla.

Upozornenie

Počas tehotenstva a dojčenia sa liek môže podávať, len ak lekár zváži, že prínos prevažuje nad potenciálnym rizikom.
U pacientov s poruchou funkcie obličiek je potrebná opatrnosť.
Počas liečby sa môže objaviť vertigo, únava a malátnosť ako častý nežiaduci účinok (≥ 1/100 až < 1/10), preto je potrebná opatrnosť pri vedení vozidiel a obsluhe strojov.
Liek obsahuje manitol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky popísané nižšie boli hlásené pacientami, ktorí užívali ISOPRINOSINE. Rozdelené sú na veľmi časté, časté a menej časté alebo neznáme, vyskytujúce sa s neznámou frekvenciou.
Okamžite ... viac >

Účinné látky

metizoprinol

Indikačná skupina

42 - Chemoterapeutiká (vrátane tuberkulostatík)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36