IRUZID 10 mg/12,5 mg tbl (blis.PVC/PVDC/Al) 1x30 ks

Zmeny v SPC
Pri tomto produkte registrujeme závažné zmeny v SPC. Pozrite si, čo sa zmenilo
Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,95 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,95 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,00 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 0,95 € (0,0 %) 3,00 € (0,0 %)
06/24 0,95 € (0,0 %) 3,00 € (0,0 %)
05/24 0,95 € (0,0 %) 3,00 € (0,0 %)
04/24 0,95 € 3,00 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

IRUZID 10 mg/12,5 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0396/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
52310
Názov produktu podľa ŠÚKL
IRUZID 10 mg/12,5 mg tbl 30x10 mg/ 12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzia) a obsahuje 2 liečivá:

  • lizinopril - patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín (inhibítory ACE),
  • hydrochlórtiazid - patrí do skupiny liekov nazývaných tiazidové diuretiká (močopudný liek).

Použitie

Pozor, aktuálna závažná zmena v SPC.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
1 tableta 1x denne.
Ak sa žiadaný terapeutický účinok nedosiahne v priebehu 2-4 týždňov touto dávkou, dávka má byť zvýšená na 2 tablety 1x denne.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Liek sa u pacientov s klírensom kreatinínu > 30 a < 80 ml/min podáva iba po titrácii jednotlivých zložiek.
Ľahký stupeň: dávka lizinoprilu, podávaného samostatne je 5-10 mg.

Pacienti na predchádzajúcej liečbe diuretikami
Ak liečba diuretikami nemôže byť ukončená, liečba sa má začať samotným lizinoprilom v dávke 5 mg.

Liečba je dlhodobá. O jej dĺžke rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú každý deň približne v rovnakom čase, nezávislé od jedla a zapíjajú sa pohárom vody.

Upozornenie

Liek sa neodporúča užívať v 1. trimestri tehotenstva. 
Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra tehotenstva.
Liek sa neodporúča užívať počas dojčenia.
Liek sa neskúmal u detí. 
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene/obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min).
Liek sa nemá podávať pacientom po transplantácii obličky.
Liečba diuretikami má byť ukončená 2-3 dni pred začatím liečby týmto liekom.
Liečba liekom môže spôsobiť potrebu úpravy dávkovania antidiabetík vrátane inzulínu.
Liek môže spôsobiť fotosenzitívnu reakciu.
Pacienti majú chrániť pokožku pred slnečným žiarením a UV lúčmi (ochranný odev, opaľovací krém s vysokým stupňom ochrany). 
Liek môže spôsobiť suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Liek môže nepriaznivo ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, najmä na začiatku liečby a pri zmene dávky.
Liek môže spôsobiť pozitívny výsledok v antidopingovom teste.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
IRUZID obsahuje dve účinné látky: lizinopril a hydrochlórtiazid. Nasledovné vedľajšie účinky boli pozorované pri používaní týchto látok, to znamená, že by sa mohli vyskytnúť aj pri používaní IRUZ ... viac >

Účinné látky

hydrochlorotiazid, lizinopril

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36