Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

IRUXOL MONO
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
46/0880/92-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
87811
Názov produktu podľa ŠÚKL
IRUXOL MONO ung der 1x10 g (tuba Al)
Aplikačná forma
UNG DER - Masť
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Proces hojenia rán sa urýchľuje, ak je spodina rany zbavená nekrotického tkaniva, ktoré môže byť ukotvené k povrchu rany vláknami natívneho kolagénu. Kolagenázy sú jediné proteolytické enzýmy schopné štiepiť natívny kolagén. Súčasným pôsobením kolagenázy a sprievodných proteáz sú nekrotické zložky rán rozložené, čím sa rana účinne čistí. Masť Iruxol mono nemá žiadny účinok na
intaktný epitel, granulačné tkanivo, tukové a svalové tkanivo, takže zdravé tkanivo nie je poškodzované. Pri bakteriálnej infekcii rán sú nekrotické tkanivá enzymaticky rozložené. 
Masť Iruxol mono je indikovaná na enzymatické čistenie nekrotického tkaniva pri kožných a podkožných ulceráciách.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok je určený na vonkajšie použitie (aplikuje sa na kožu, vlasy, nechty, alebo sliznice).

Liek sa obvykle aplikuje 1-2x denne zvonka. Masť sa aplikuje v silnejšej vrstve priamo na rany (nie na zdravú pokožku v tesnom okolí rany) V prípade aplikácie na zasušené miesta a chrasty treba tieto najprv zmäkčiť pomocou vlhkého obkladu.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Masť IRUXOL MONO sa vo všeobecnosti dobre znáša. Môžu sa vyskytnúťtieto vedľajšie účinky:
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
- miestne kožné reakcie (vrátane kontaktnej dermatitídy).
Me ... viac >

Účinné látky

klostrídiumpeptidáza A , kolagenáza

Indikačná skupina

46 - Dermatologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36