Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

IRUXOL MONO
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
46/0880/92-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
87811
Názov produktu podľa ŠÚKL
IRUXOL MONO ung der 1x10 g (tuba Al)
Aplikačná forma
UNG DER - Masť
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Proces hojenia rán sa urýchľuje, ak je spodina rany zbavená nekrotického tkaniva, ktoré môže byť ukotvené k povrchu rany vláknami natívneho kolagénu. Kolagenázy sú jediné proteolytické enzýmy schopné štiepiť natívny kolagén. Súčasným pôsobením kolagenázy a sprievodných proteáz sú nekrotické zložky rán rozložené, čím sa rana účinne čistí. Masť Iruxol mono nemá žiadny účinok na
intaktný epitel, granulačné tkanivo, tukové a svalové tkanivo, takže zdravé tkanivo nie je poškodzované. Pri bakteriálnej infekcii rán sú nekrotické tkanivá enzymaticky rozložené. 
Masť Iruxol mono je indikovaná na enzymatické čistenie nekrotického tkaniva pri kožných a podkožných ulceráciách.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok je určený na vonkajšie použitie (aplikuje sa na kožu, vlasy, nechty, alebo sliznice).

Liek sa obvykle aplikuje 1-2x denne zvonka. Masť sa aplikuje v silnejšej vrstve priamo na rany (nie na zdravú pokožku v tesnom okolí rany) V prípade aplikácie na zasušené miesta a chrasty treba tieto najprv zmäkčiť pomocou vlhkého obkladu.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Masť IRUXOL MONO sa vo všeobecnosti dobre znáša. Môžu sa vyskytnúťtieto vedľajšie účinky:
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
- miestne kožné reakcie (vrátane kontaktnej dermatitídy).
Me ... viac >

Účinné látky

klostrídiumpeptidáza A , kolagenáza

Indikačná skupina

46 - Dermatologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36