Irbesartan Zentiva 150 mg tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,72 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,18 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,54 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
12/22 2,18 € (0,0 %) 1,54 € (0,0 %)
11/22 2,18 € (0,0 %) 1,54 € (0,0 %)
10/22 2,18 € (0,0 %) 1,54 € (0,0 %)
09/22 2,18 € 1,54 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Irbesartan Zentiva 150 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/06/376/023
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
38264
Názov produktu podľa ŠÚKL
Irbesartan Zentiva 150 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov známych ako antagonisti receptorov angiotenzínu-II. Angiotenzín-II je látka produkovaná v organizme, ktorá sa viaže na receptory v krvných cievach a tým spôsobuje ich zúženie. Výsledkom je zvýšenie krvného tlaku. Liek zabraňuje naviazaniu angiotenzínu-II na tieto receptory, čím spôsobuje rozšírenie krvných ciev a zníženie krvného tlaku. Liek spomaľuje zhoršovanie funkcie obličiek u pacientov s vysokým krvným tlakom a diabetom (cukrovkou) 2. typu.

Liek sa používa u dospelých pacientov na:

  • liečbu vysokého krvného tlaku (esenciálnej hypertenzie)
  • ochranu obličiek u pacientov s vysokým krvným tlakom, diabetom 2. typu a ktorí majú laboratórne dôkazy o zhoršenej funkcii obličiek.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pacienti s vysokým krvným tlakom:
Zvyčajná dávka je 150 mg 1x denne. Dávka môže byť neskôr zvýšená na 300 mg 1x denne v závislosti na odozve krvného tlaku.

Pacienti s vysokým krvným tlakom, diabetom 2. typu a ochorením obličiek:
Začiatočná dávka je 150 mg 1x denne a postupne sa má zvyšovať na 300 mg 1x denne, čo predstavuje uprednostňovanú udržiavaciu dávku pri liečbe ochorení obličiek.

Poškodenie funkcie obličiek:
U pacientov podstupujúcich hemodialýzu sa má zvážiť nižšia úvodná dávka (75 mg).

Starší pacienti:
U pacientov starších ako 75 rokov je možné uvažovať o úvodnej dávke 75 mg, zvyčajne však nie je potrebné dávkovanie u starších ľudí upravovať.

Trvanie liečby:
Maximálne zníženie krvného tlaku sa dosiahne 4-6 týždňov po začatí liečby. O dĺžke liečby rozhodne lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť dostatočným množstvom tekutiny, nezávisle na jedle.
Dávka sa užíva každý deň približne v rovnakom čase. 

Upozornenie

Neodporúča sa užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať (je kontraindikovaný) v 2. a 3. trimestri.
Neodporúča sa užívať u dojčiacich matiek, obzvlášť ak je dieťa novorodenec alebo predčasne narodené dieťa.
Tento liek sa nemá podávať u detí a dospievajúcich do 18 rokov, pretože bezpečnosť a účinnosť nebola stanovená.
Príležitostne sa môže pri liečbe vysokého krvného tlaku vyskytnúť závrat alebo únava. Ak sa prejavia uvedené ťažkosti, nemá sa  šoférovať auto alebo používať stroje.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Niektoré z týchto účinkov môžu byť závažné a budú vyžadovať lekársku starostlivosť.
Ako u podobných liekov, vyskytli sa prípady alergických kožných reakcií (vyrážka, žihľavka) ako aj lokalizované svr ... viac >

Účinné látky

irbesartan

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36