Irbesartan Actavis 300 mg tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,83 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,02 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,81 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/19 2,02 € (0,0 %) 3,81 € (0,0 %)
07/19 2,02 € (0,0 %) 3,81 € (0,0 %)
06/19 2,02 € (0,0 %) 3,81 € (0,0 %)
05/19 2,02 € 3,81 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Irbesartan Actavis 300 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0527/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
80013
Názov produktu podľa ŠÚKL
Irbesartan Actavis 300 mg tbl flm 28x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo irbesartan, ktoré patrí do skupiny liekov známych ako antagonisty receptorov angiotenzínu-II.

Liek sa u dospelých pacientov používa na:

  • liečbu vysokého krvného tlaku (esenciálna hypertenzia),
  • ochranu obličiek u pacientov s vysokým krvným tlakom, cukrovkou 2. typu a ktorí majú laboratórne dôkazy o zhoršenej funkcii obličiek.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Obvyklá odporúčaná počiatočná a udržiavacia dávka je 150 mg 1x denne. Ak je to potrebné, dávka sa môže zvýšiť na 300 mg alebo sa môže pridať iné antihypertenzívum. Preukázalo sa, že zvlášť pridanie diuretika, ako je hydrochlorotiazid, má aditívny účinok s irbesartanom.

Pacienti s hypertenziou a diabetom 2. typu:
Liečba sa má začať dávkou 150 mg 1x denne a postupne sa má zvyšovať až na 300 mg 1x denne, čo predstavuje preferovanú udržiavaciu dávku pri liečbe ochorenia obličiek.

Pacienti s poškodením funkcie obličiek:
Nie je potrebné upravovať dávkovanie u pacientov s poruchou funkcie obličiek. U pacientov podstupujúcich hemodialýzu sa má zvážiť nižšia začiatočná dávka (75 mg).

Starší pacienti:
Aj keď u pacientov starších ako 75 rokov je možné uvažovať o začiatočnej dávke 75 mg, zvyčajne však nie je potrebné dávkovanie u starších ľudí upravovať.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, každý deň v približne rovnakom čase, nezávisle od jedla a zapíjajú sa pohárom vody. Tablety sa prehĺtajú vcelku, nesmú sa hrýzť, ani drviť.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas druhého a tretieho trimestra tehotenstva, použitie lieku počas prvého trimestra sa neodporúča. Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite zastaviť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou. Pacientkam plánujúcim tehotenstvo sa má liečba zmeniť na alternatívnu liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pre použitie v tehotenstve.
Užívanie lieku počas dojčenia sa neodporúča.
Použitie lieku u detí a mladistvých do 18 rokov sa neodporúča.
Nie sú klinické skúsenosti použitia lieku u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene.
Pacient musí informovať lekára o užívaní lieku pred akýmkoľvek chirurgickým zákrokom.
Počas užívania lieku sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky (závraty a únava), ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Počas liečby vysokého krvného tlaku sa vo všeobecnosti neodporúča konzumácia alkoholu.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Niektoré z týchto účinkov môžu byť závažné a budú vyžadovať lekársku starostlivosť.
Ako u podobných liekov, u pacientov užívajúcich irbesartan sa vyskytli zriedkavé prípady alergických kožných reakci ... viac >

Účinné látky

irbesartan

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: P - Povolené, neregistrované
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24