INVANZ 1 g prášok na koncentrát na infúzny roztok plc ifc 1g (liek.skl.) 1x1 lag

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

INVANZ 1 g prášok na koncentrát na infúzny roztok
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/02/216/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
47435
Názov produktu podľa ŠÚKL
INVANZ 1 g prášok na koncentrát na infúzny roztok plc ifc 1x1 g (liek.skl.)
Aplikačná forma
PLC IFC - Prášok na infúzny koncentrát
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje ertapeném, čo je antibiotikum beta-laktámovej skupiny. Má schopnosť ničiť široké spektrum baktérií (mikróbov), ktoré spôsobujú infekcie v rôznych častiach tela. Používa sa na liečbu týchto typov infekcie:

  • infekciu brucha,
  • infekciu postihujúcu pľúca (zápal pľúc),
  • gynekologické infekcie,
  • infekcie kože chodidla u diabetických pacientov.

alebo preventívne:

  • prevencia infekcií operačného miesta po chirurgickom zákroku na hrubom čreve alebo konečníku u dospelých.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liečba
Dospelí a dospievajúci (vo veku od 13 do 17 rokov):
Podáva sa 1 g 1x denne intravenóznou (i.v.) cestou.

Dojčatá a deti (vo veku od 3 mesiacov do 12 rokov):
Podáva sa 15 mg/kg 2x denne (neprekročiť dávku 1 g/deň) i.v. cestou.

Zvyčajná dĺžka liečby je 3-14 dní, ale môže sa meniť v závislosti od typu a závažnosti infekcie a vyvolávajúceho patogénu. Keď je to klinicky indikované, po zaznamenaní klinického zlepšenia možno prejsť na vhodné perorálne antibakteriálne liečivo.

Prevencia
Dospelí:
Na prevenciu infekcií po elektívnom kolorektálnom chirurgickom zákroku je odporúčané dávkovanie 1 g ako jednotlivá i.v. dávka, ktorej podanie sa ukončí 1 hodinu pred chirurgickou incíziou.

Spôsob použitia

Liek je určený na intravenózne (i.v.) podanie. Liek sa má podať v infúzii trvajúcej 30 minút. Pokyny na prípravu roztoku na použitie sú uvedené v SPC, časť 6.6

Upozornenie

Na rekonštitúciu alebo podanie ertapenému sa nemajú používať roztoky alebo infúzne tekutiny obsahujúce dextrózu.
Počas tehotenstva sa liek nemá používať, pokiaľ potenciálny prínos nepreváži možné riziko pre plod.
Počas liečby sa má dojčenie prerušiť.
U detí mladších ako 3 mesiace bezpečnosť a účinnosť lieku neboli stanovené.
U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek sa liek nemá použiť.
U pacientov so silnou precitlivenosťou je liek kontraindikovaný.
Liečba môže mať vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.
Po rekonštitúcii sa zriedené roztoky majú použiť okamžite. 
Zriedené roztoky (približne 20 mg/ml ertapenému) sú fyzikálne a chemicky stabilné 6 hodín pri izbovej teplote (25 °C) alebo 24 hodín pri teplote 2-8 °C (v chladničke). Roztoky sa majú použiť do 4 hodín po vybratí z chladničky. Roztoky sa nemajú uchovávať v mrazničke.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Dospelí vo veku 18 rokov a starší:
Od uvedenia lieku na trh sa hlásili závažné alergické reakcie (anafylaxia), príznaky z precitlivenosti (alergické reakcie vrátane vyrážky, horúčky, nezvyčajných vý ... viac >

Účinné látky

ertapeném

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 24