Insuman Rapid sol inj 500 IU (skl. liek.) 1x5 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Insuman Rapid
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/97/030/028
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
28593
Názov produktu podľa ŠÚKL
Insuman Rapid sol inj 1x5 ml/500 IU (skl. liek.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo ľudský inzulín, ktorý sa vyrába biotechnológiou a je identický s inzulínom v ľudskom tele. Liek obsahuje inzulínový roztok s rýchlym nástupom a krátkym trvaním účinku.

  • Liek sa používa na zníženie vysokej hladiny cukru v krvi u pacientov s cukrovkou (diabetes mellitus), ktorí potrebujú liečbu inzulínom.
  • Liek je taktiež možné použiť na liečbu hyperglykemickej kómy (kóma spôsobená veľmi vysokou hladinou cukru v krvi) a ketoacidózy (hromadenie kyseliny v krvi, pretože telo rozkladá tuk namiesto cukru), ako aj na úpravu hladiny cukru v krvi pred, počas a po operácii.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie je individuálne a určí ho lekár podľa potrieb pacienta. Priemerná denná potreba inzulínu je obvykle 0,5-1,0 IU/kg telesnej hmotnosti.
Úprava dávky môže byť potrebná pri zvýšenej fyzickej námahe, zmene obvyklých stravovacích návykov alebo počas sprievodného ochorenia.
Prechod pacienta na iný typ alebo značku inzulínu sa má vykonať pod prísnym lekárskym dohľadom.
U pacientov so zhoršenou funkciou pečene a/alebo obličiek môže byť znížená potreba inzulínu.

Spôsob použitia

Injekčný roztok sa obvykle podáva 15-20 minút pred jedlom.
Injekčný roztok sa podáva podkožnou (subkutánnou) injekciou alebo vo výnimočných prípadoch do žily (krvné cievy). Podávanie do žily si vyžaduje skúsenosti a špeciálne bezpečnostné opatrenia. Preto sa musí vykonávať v nemocnici alebo v podobných podmienkach. Smie sa aplikovať iba injekčnými striekačkami určenými na túto koncentráciu inzulínu. Injekčné striekačky nesmú obsahovať žiadny iný liek alebo jeho zvyšok. Miesta vpichu v rámci jednej injekčnej oblasti sa musia neustále striedať (podľa pokynov lekára).

Injekčný roztok sa smie použiť, len ak je roztok číry, bezfarebný, ak nie sú viditeľné žiadne tuhé častice a ak má konzistenciu podobnú vode. Injekčný roztok sa nesmie používať vo vonkajších alebo vložených inzulínových pumpách ani peristaltických pumpách so silikónovými hadicami. Treba zabezpečiť, aby sa do roztoku inzulínu nedostal žiadny alkohol, ani iné dezinfekčné látky.

Viac informácií o spôsobe použitia v Písomnej informácii pre používateľa.

Upozornenie

Pri použití lieku u tehotných žien je potrebná opatrnosť. Pri plánovaní tehotenstva, ako aj počas tehotenstva sa odporúča intenzívna kontrola krvnej glukózy a monitorovanie tehotných žien s diabetom.
Počas dojčenia sa liek môže podávať. U dojčiacich žien môže byť potrebná úprava dávky inzulínu a/alebo úprava diéty.
Počas liečby sa môže vyskytnúť hypoglykémia.
Schopnosť koncentrácie ako aj reakčná schopnosť pacienta môže byť znížená v dôsledku hypoglykémie. To môže predstavovať riziko pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov.
Počas liečby je potrebné dodržiavať diétne a režimové opatrenia.
Nepiť alkohol a vyhýbať sa užívaniu liekov, ktoré obsahujú alkohol.
Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v SPC, časť 6.6.
Neotvorené injekčné liekovky sa uchovávajú v chladničke pri teplote 2-8 °C (neuchovávať v mrazničke, blízko mraziacej časti alebo zmrazeného balenia). Po otvorení injekčnej liekovky sa liek môže uchovávať maximálne 4 týždne pri teplote neprevyšujúcej 25 °C tak, aby nebol vystavený priamemu teplu ani svetlu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

inzulín ľudský (krátkodobý)

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 24