Insulatard Penfill 100 IU/ml sus inj 300 IU (náplň.skl 3,5 mg/ ml) 10x3 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 40,11 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 40,11 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 0,00 € (0,0 %) 40,11 € (0,0 %)
04/24 0,00 € (0,0 %) 40,11 € (0,0 %)
03/24 0,00 € (0,0 %) 40,11 € (0,0 %)
02/24 0,00 € 40,11 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ENP, DIA
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Insulatard Penfill 100 IU/ml
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/02/233/007
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
40946
Názov produktu podľa ŠÚKL
Insulatard Penfill 100 medzinárodných jednotiek/ml injekčná suspenzia v náplni sus inj 10x3 ml/300 IU (náplň.skl 3,5 mg/ ml)
Aplikačná forma
SUS INJ - Injekčná suspenzia
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje ľudský inzulín s postupným nástupom a dlhým trvaním účinku. Liek sa používa na zníženie vysokej hladiny cukru v krvi u pacientov s diabetom mellitus (cukrovka).  Liek začne znižovať hladinu cukru v krvi asi 1½ hodiny po podaní injekcie a trvanie účinku je asi 24 hodín. Liek sa často podáva v kombinácii s rýchlo pôsobiacimi inzulínovými liekmi.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Požadované hladiny krvnej glukózy, druh inzulínového lieku a dávkovacia schéma inzulínu (dávky a ich časovanie) sa musia určiť a prispôsobiť individuálne tak, aby vyhovovali pacientovej diéte, jeho telesnej aktivite a životnému štýlu.

Nejestvujú žiadne pevné pravidlá dávkovania inzulínu. Obvykle je potreba individuálnej dávky inzulínu medzi 0,3 a 1,0 medzinárodnej jednotky/kg/deň. Úprava dávky môže byť potrebná, ak pacienti majú zvýšenú fyzickú námahu, zmenili obvyklé stravovacie návyky alebo počas sprievodného ochorenia. 
Môže sa použiť samostatne alebo zmiešaný s rýchlo pôsobiacim inzulínom.  Pri intenzifikovanej inzulínovej liečbe sa môže suspenzia použiť ako bazálny inzulín (injekcia večer a/alebo ráno) s rýchlo pôsobiacim inzulínom podávaným pri jedle.

U pacientov so zhoršenou funkciou obličiek/pečene sa môže dávka inzulínu znížiť na základe zníženého metabolizmu inzulínu.

Spôsob použitia

Injekčná suspenzia v náplni pre opakovane použiteľné perá sa podáva výhradne subkutánne injekciou do stehna, brušnej steny do oblasti gluteálneho alebo deltoidného svalu. Inzulínové suspenzie sa nikdy nepodávajú intravenózne.

Náplň je určená na používanie s pomôckami na aplikáciu inzulínu spoločnosti Novo Nordisk a ihlami NovoFine alebo NovoTwist. Po vybratí náplne z chladničky sa pred resuspendovaním odporúča nechať náplň dosiahnuť izbovú teplotu. Obsahuje sklenenú guľôčku, ktorá uľahčuje resuspendovanie náplne. Pred každou injekciou sa inzulín musí premiešať, najlepšie jemným preklápaním náplne dozadu a dopredu (minimálne 10x, pred prvým použitím 20x) tak, aby sa sklenená guľôčka pohybovala z jedného konca náplne na druhý. Nepoužívať, ak resuspendovaná tekutina nie je rovnomerne biela a zakalená.

Podávanie injekcie do kožnej riasy minimalizuje riziko neúmyselného podávania injekcie do svalu. Ihla sa má podržať pod kožou najmenej 6 sekúnd, aby ste sa uistili, že bola podaná celá dávka. Miesta podávania injekcie sa majú vždy striedať v rámci spomínaných častí tela, aby sa znížilo riziko lipodystrofie. Subkutánne podávanie injekcie do stehna vedie k pomalšej a rovnomernejšej absorpcii v porovnaní s inými miestami podávania injekcie. Trvanie účinku sa bude meniť podľa dávky, miesta podávania, prietoku krvi, teploty a úrovne fyzickej aktivity.

Podrobné informácie na zaobchádzanie s liekom a jeho podávanie sú uvedené v Písomnej informácii pre používateľa, časť 3.

Upozornenie

Pri plánovaní tehotenstva, ako aj počas tehotenstva sa odporúča intenzívna kontrola krvnej glukózy a monitorovanie žien s diabetom.
Počas dojčenia sa liek môže podávať. Pre dojčiace ženy môže byť potrebná úprava inzulínovej dávky.
Prestavenie pacienta na iný typ alebo druh inzulínu sa musí robiť pod prísnym lekárskym dohľadom.
Počas liečby je potrebné dodržiavať diétne a režimové opatrenia.
Alkohol ovplyvňuje hladinu cukru v krvi a potrebné množstvo inzulínu sa môže meniť.
Počas liečby sa môže vyskytnúť hypoglykémia.
Schopnosť koncentrácie ako aj reakčná schopnosť pacienta môže byť znížená v dôsledku hypoglykémie, či napríklad zhoršeného videnia, narušená. To môže predstavovať riziko pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov.
Inzulíny sa majú pridávať len k látkam, o ktorých je známe, že sú s nimi kompatibilné. Inzulínové suspenzie sa nemajú pridávať do infúznych roztokov.
Neotvorené náplne sa uchovávajú v chladničke (2 °C - 8 °C) vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávať v mrazničke.
Náplň, ktorá sa používa (v inzulínovom pere) alebo ktorú má pacient pri sebe ako rezervu, sa môže uchovávať najviac 6 týždňov pri teplote neprevyšujúcej 30°C (nesmie sa uchovávať v chladničke/mrazničke). Na pere sa ponecháva kryt pera na ochranu pred svetlom.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prehľad závažných a veľmi častých vedľajších účinkov
Nízka hladina cukru v krvi (hypoglykémia) je veľmi častý vedľajší účinok. Môže postihovať viac ako 1 z 10 osôb.
Nízka hladina cukru v krv ... viac >

Účinné látky

inzulín ľudský biosyntetický (strednodobý)

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 30