INFUSIO RINGERI IMUNA sol inf (vak plast.PP s inj.a inf.portom) 1x500 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

INFUSIO RINGERI IMUNA
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0384/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4628C
Názov produktu podľa ŠÚKL
INFUSIO RINGERI IMUNA sol inf 1x500 ml (vak plast.PP s inj.a inf.portom)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok

Popis a určenie

Liekom je izotonický infúzny roztok s podobným zložením ako extracelulárna tekutina. Má mierne okysľujúci účinok.

Liek sa používa:

  • pri liečbe hypovolémie (znížený objem cirkulujúcej krvi),
  • pri liečbe hyponatriémie (znížená hladina sodíka v krvnej plazme),
  • pri dehydratácii (strate vody), hlavne so zvýšenými stratami sodíka (vracanie, popáleniny, hnačky, extrémne potenie),
  • pri akútnom doplnení intravaskulárneho objemu (tekutiny vnútri ciev),
  • pri poruchách iónovej rovnováhy,
  • pri hypochloremickej alkalóze (znížená hladina chloridov),
  • pri strate chloridov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Rýchlosť a objem infúzie závisia od veku, hmotnosti, klinického stavu (napr. popáleniny, chirurgické zákroky, poranenia hlavy, infekcie) a súbežnú liečbu musí stanoviť odborný lekár so skúsenosťami s podávaním intravenóznych roztokov u detí.

Dospelí:
Dávkovanie je individuálne, riadi sa indikáciou, vekom, telesnou hmotnosťou a stavom pacienta.
Maximálna denná dávka je 30 - 45 ml/kg telesnej hmotnosti/deň vo vyváženej infúzii. Rýchlosť prietoku je až do 5 ml/kg telesnej hmotnosti za hodinu, čo zodpovedá 1,7 kvapkám/kg telesnej hmotnosti za minútu.
Pri rýchlom podaní (napr. pri šoku a podobne) sa rýchlosť riadi podľa reakcie krvného tlaku, často v kombinácii s úvodným vazopresorom.

Deti a starší pacienti:
Dávkovanie je podľa individuálnych požiadaviek.

O ukončení podávania tohto lieku rozhodne lekár.

Spôsob použitia

Infúzny roztok je určený na intravenózne (i.v.) podanie. Len na jednorazové použitie. 
Roztok sa musí podávať aseptickou metódou pomocou sterilného zariadenia. 

Podrobný návod na použitie viď SPC, časť 6.6.

Ak je vak zabalený v ochrannej fólii, vyberá sa z nej až tesne pred použitím. Vak udržiava sterilitu lieku.

Upozornenie

Liek podáva vyškolený zdravotnícky pracovník v zdravotníckom zariadení.
Liek sa má podávať so zvláštnou opatrnosťou u tehotných žien počas pôrodu hlavne s ohľadom na sérový sodík, ak sa podáva v kombinácii s oxytocínom.
Liek sa môže podávať dojčiacim ženám pod prísnym dohľadom lekára.
Pri liečbe dehydratácie, iónových dysbalancií, hypovolémie je nutné sledovať parametre vnútorného prostredia, hlavne iónogramu a korigovať prípadné odchýlky. V závažnejších prípadoch je nutná kombinácia s roztokmi koloidov a vyvážená suplementácia i ostatných iónov.
Niektoré lieky môžu zvýšiť účinok vazopresínu, preto je potrebné vopred informovať lekára o ďalších liekoch, ktoré pacient užíva.
Liek je kontraindikovaný pri hyperhydratácii, renálnom zlyhaní (oligúria až anúria), srdcovej dekompenzácii, závažnej hypertenzii (všeobecné obmedzenia infúznej terapie).
Mimoriadne riziko akútnej hyponatriémie po infúzii hypotonických tekutín je u pacientov s neosmotickým uvoľňovaním vazopresínu (napr. akútne ochorenie, bolesť, stav po operácii, infekcie, popáleniny, choroby CNS), u pacientov s ochorením srdca, pečene a obličiek alebo u pacientov, ktorí užívajú agonisty vazopresínu.
Akútna hyponatriémia môže viesť k akútnemu opuchu mozgu (akútna hyponatriemická encefalopatia). Je to závažný stav, ktorý sa prejavuje bolesťou hlavy, nevoľnosťou, záchvatmi, letargiou a vracaním. 
Mimoriadne riziko závažného a život ohrozujúceho opuchu mozgu spôsobeného akútnou hyponatriémiou je u detí, u žien v plodnom veku a u pacientov so závažnými ochoreniami mozgu napr. zápal mozgových blán (meningitída), vnútrolebečné krvácanie, poškodenie mozgového tkaniva a opuch mozgu.
K roztoku by sa nemali pridávať žiadne iné lieky alebo substancie, pokiaľ nie je známa ich kompatibilita.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4). 

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Neznáme vedľajšie účinky (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):
nadbytok tekutín (hyperhydratácia); iónový rozvrat; nadbytok chloridov v krvi (hyperchlorémia); pokles hladiny sodíka v krvi ... viac >

Účinné látky

chlorid draselný, chlorid sodný, chlorid vápenatý

Indikačná skupina

76 - Infundabiliá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24