INFUSIO RINGERI IMUNA sol inf 40x100 ml (vak plast.PP s inj.a inf.portom)

Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0384/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4630C
Názov produktu podľa ŠÚKL
INFUSIO RINGERI IMUNA sol inf 40x100 ml (vak plast.PP s inj.a inf.portom)

Popis a určenie

Izotonický infúzny roztok má podobné zloženie ako extracelulárna tekutina. Má mierne okysľujúci účinok.

Infúzny roztok sa používa:

  • pri liečbe hypovolémie (znížený objem cirkulujúcej krvi),
  • pri liečbe hyponatrémie (znížená hladina sodíka v krvnej plazme),
  • pri dehydratácii (strate vody), hlavne so zvýšenými stratami sodíka (vracanie, popáleniny, hnačky, extrémne potenie),
  • pri akútnom doplnení intravaskulárneho objemu (tekutiny vnútri ciev),
  • pri poruchách iónovej rovnováhy,
  • pri hypochloremickej alkalóze (znížená hladina chloridov),
  • pri strate chloridov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
Dávkovanie je individuálne, riadi sa indikáciou, vekom, telesnou hmotnosťou a stavom pacienta. Maximálna denná dávka je 30-45 ml/kg telesnej hmotnosti/deň vo vyváženej infúzii. Rýchlosť prietoku je až do 5 ml/kg telesnej hmotnosti za hodinu, čo zodpovedá 1,7 kvapkám/kg telesnej hmotnosti za minútu.
Pri rýchlom podaní (napr. pri šoku a podobne) sa rýchlosť riadi podľa reakcie krvného tlaku, často v kombinácii s úvodným vazopresorom.

Deti a starší pacienti:
Dávkovanie je podľa individuálnych požiadaviek.

Spôsob použitia

Infúzny roztok je určený na intravenózne (i.v.) podanie. Liek je určený len na jednorazové použitie. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom – viď SPC, časť 6.6.

Upozornenie

Infúzny roztok sa môže podávať tehotným a dojčiacim ženám za prísnej lekárskej kontroly.
Pri liečbe dehydratácie, iónových dysbalancií, hypovolémie je nutné sledovať parametre vnútorného prostredia, hlavne iónogramu a korigovať prípadné odchýlky. V závažnejších prípadoch je nutná kombinácia s roztokmi koloidov a vyvážená suplementácia i ostatných iónov.
Infúzny roztok je kontraindikovaný pri hyperhydratácii, renálnom zlyhaní (oligúria až anúria), srdcovej dekompenzácii, ťažšom stupni hypertenzie (všeobecné obmedzenia infúznej terapie).
Uchovávať pri teplote do 25 °C. Neuchovávať v mrazničke.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4). 

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Neadekvátne alebo neprimerané podanie roztoku môže spôsobiť hyperhydratáciu (nadbytok tekutín), hyperchlorémiu (nadbytok chloridov v krvi), nekompenzovanú srdcovú nedostatočnosť, tvorbu edému (opuchu ... viac >

Indikačná skupina

76 - Infundabiliá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24