INFUSIO NaCl ISOTONICA 1/2 CUM GLUCOSO 5 IMUNA sol inf (vak PP) 1x250 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

INFUSIO NaCl ISOTONICA 1/2 CUM GLUCOSO 5 IMUNA
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0021/72-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4149C
Názov produktu podľa ŠÚKL
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA 1/2 CUM GLUCOSO 5 IMUNA sol inf 1x250 ml (vak PP)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok

Popis a určenie

Liek obsahuje elektrolyty: sodík a chlór (vo forme chloridu sodného) a glukózu (vo forme monohydrátu). Ide o o základný infúzny roztok so zníženým obsahom iónov a s glukózou ako energetickým substrátom.

Používa sa:

  • pri liečbe hypovolémie (znížený objem cirkulujúcej krvi),
  • pri liečbe hyponatrémie (znížená hladina sodíka v krvi),
  • pri dehydratácii (zníženie obsahu vody v organizme), predovšetkým so zvýšenými stratami sodíka (zvracanie, hnačky, extrémne potenie),
  • pri akútnom doplnení intravaskulárneho (vnútrožilového) objemu,
  • pri poruchách iónovej rovnováhy,
  • je určený detským pacientom, u ktorých sú nižšie nároky na koncentráciu iónov v infúznom roztoku.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie je individuálne, riadi sa indikáciou, vekom, telesnou hmotnosťou a celkovým stavom pacienta. Celkové podané množstvo je nutné upraviť podľa aktuálnych výsledkov laboratórnych vyšetrení.

Pred podávaním a počas neho môže byť potrebné sledovať rovnováhu tekutín, glukózu v sére, sérový sodík a iné elektrolyty, najmä u pacientov so zvýšeným neosmotickým uvoľňovaním vazopresínu (syndróm neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu - SIADH) a u pacientov súbežne liečených agonistami vazopresínu kvôli riziku hyponatriémie.

Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Infúzny roztok sa podáva intravenózne (i.v.), infúznou súpravou, ako súčasť kombinovaných infúznych roztokov. Nepoužívať plastové vaky v sériových napojeniach. 

Opatrenia pred zaobchádzaním alebo podaním lieku sú uvedené v SPC, časť 6.6.

Upozornenie

Liek sa má podávať so špeciálnou opatrnosťou u tehotných žien počas pôrodu, najmä ak sa podáva v kombinácii s oxytocínom kvôli riziku hyponatriémie (pozri SPC, časti 4.4, 4.5 a 4.8). 
Tento liek sa môže podávať dojčiacim ženám za prísnej lekárskej kontroly.
Deti, ženy v reprodukčnom veku a pacienti so zníženou compliance mozgu (napr. meningitída, intrakraniálne krvácanie a cerebrálna kontúzia) majú mimoriadne riziko závažného a život ohrozujúceho opuchu mozgu spôsobeného akútnou hyponatriémiou.
Pri liečbe dehydratácie, iónových dysbalancií, hypovolémií je nevyhnutné sledovať základné parametre vnútorného prostredia, predovšetkým iónogramu a korigovať prípadné odchýlky. Pri korekcii porúch natriémie (hlavne chronických) by zmeny nemali presiahnuť 10 mmol/l denne. 
Infúzny roztok je kontraindikovaný pri hyperhydratácii, renálnom zlyhávaní (oligúria až anúria), srdcovej dekompenzácii, ťažšom stupni hypertenzie (všeobecné obmedzenia infúznej terapie).
Pri miešaní s inými liekmi je potrebné zohľadniť možné inkompatibility.
Uchovávať pri teplote do 25 °C, chrániť pred svetlom. Neuchovávať v mrazničke.
​Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Neznáme vedľajšie účinky (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):
nadbytok tekutín (hyperhydratácia); nadbytok sodíka v krvi (hypernatriémia; konkrétne prejavy pozri nižšie); iónový rozvrat; ... viac >

Účinné látky

chlorid sodný, glukóza

Indikačná skupina

76 - Infundabiliá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24