Influvac Tetra sus iru (striek.inj.skl.napl. s ihlou) 10x0,5 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 111,60 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 111,60 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 0,00 € (0,0 %) 111,60 € (0,0 %)
04/24 0,00 € (0,0 %) 111,60 € (0,0 %)
03/24 0,00 € (0,0 %) 111,60 € (0,0 %)
02/24 0,00 € 111,60 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady V - vakcíny
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0385/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6347C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Influvac Tetra sus iru 10x0,5 ml (striek.inj.skl.napl. s ihlou)
Aplikačná forma
SUS IRU - Injekčná suspenzia naplnená v injekčnej striekačke

Popis a určenie

Očkovacia látka obsahuje zemes inaktivované povrchových antigénov. Po podaní očkovacej látky človeku vyvolá imunitný systém (prirodzený obranný systém tela) tvorbu vlastnej obrany (protilátky) proti ochoreniu.

Používa sa u dospelých a deti vo veku od 6 mesiacov na zlepšenie ochrany proti influenze (chrípke), predovšetkým tých, ktorí majú predpoklad vysokého rizika pridružených komplikácií. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Táto očkovacia látka spĺňa odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) (severná pologuľa) a rozhodnutie Európskej únie pre sezónu 2022/2023.

1 dávka (0,5 ml) obsahuje:

  • A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09 – podobný kmeň (A/Victoria/4897/2022, IVR-238) - 15 mikrogramov HA**
  • A/Darwin/9/2021 (H3N2) – podobný kmeň (A/Darwin/9/2021, SAN-010) - 15 mikrogramov HA**
  • B/Austria/1359417/2021 – podobný kmeň (B/Austria/1359417/2021, BVR-26) - 15 mikrogramov HA**
  • B/Phuket/3073/2013 – podobný kmeň (B/Phuket/3073/2013, divoký typ) - 15 mikrogramov HA**
    **  hemaglutinín

Dospelí a deti vo veku od 6 mesiacov do 17 rokov: 1 injekcia.
Deti vo veku menej ako 9 rokov, ktoré predtým neboli očkované sezónnou očkovacou látkou proti chrípke: 2. dávka (1 injekcia) sa má podať po dobe najmenej 4 týždňov.

Ochranný účinok očkovacej látky sa dosiahne po 2 až 3 týždne do podania.
Trvanie postočkovacej imunity je rôzne, zvyčajne sa pohybuje v rozmedzí 6 až 12 mesiacov.

Spôsob použitia

Očkovanie sa má vykonať intramuskulárnou alebo hlbokou subkutánnou injekciou. Liek sa nesmie za žiadnych okolností podať intravaskulárne.
Preferovaným miestom pre intramuskulárnu injekciu je anterolaterálna oblasť stehna (alebo deltový sval, ak je svalová hmota dostatočná) u detí vo veku od 6 mesiacov do 35 mesiacov alebo deltový sval u detí od 36 mesiacov a dospelých.
Pred použitím má očkovacia látka dosiahnuť izbovú teplotu. Pred podaním je potrebné injekčnú suspenziu pretrepať a vizuálne skontrolovať. 

Návod na prípravu lieku pred podaním - pozri SPC časť 6.6.

Upozornenie

Očkovacia látka nie je účinná proti všetkým možným kmeňom chrípkového vírusu. Je určená na ochranu proti kmeňom vírusu, z ktorého je očkovacia látka pripravená, a proti príbuzným kmeňom.
Ochranná imunitná odpoveď nemusí byť vyvolaná u všetkých očkovaných jedincov.
Žiadna zložka očkovacej látky nemôže vyvolať chrípku.
U detí vo veku menej ako 6 mesiacov nebola bezpečnosť a účinnosť u detí doteraz stanovená.
Očkovanie sa odporúča odložiť u pacientov s horúčkovitým ochorením alebo s akútnou infekciou.
Ak sa očkovacia látka látka podáva spolu s inými očkovacími látkami, imunizácia má byť podaná do rôznych končatín. 
Po očkovaní proti chrípke sa pozorovali falošne pozitívne výsledky pri sérologických testoch využívajúcich metódu ELISA na detekciu protilátok proti HIV-1, hepatitíde C a hlavne HTLV1.
Ak sa po očkovaní obajví únava, je potrebné sa vynúť vedeniu vozidiel a obsluhe strojov.
Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.
Uchovávať v chladničke (2 – 8 ºC) v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávať v mrazničke.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4). 

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj Influvac Tetra môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ihneď vyhľadajte svojho lekára, ak sa u vás alebo u vášho dieťaťa vyskytne ktorýkoľvek z nasledovných vedľajších účinkov – možno budete vy alebo vaše dieťa potrebovať neodkladnú lekársku star ... viac >

Účinné látky

hemaglutinín vírusu chrípky A/Guangdong-Maonan, hemaglutinín vírusu chrípky A/Hong Kong, hemaglutinín vírusu chrípky B/Phuket, hemaglutinín vírusu chrípky B/Washington

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 12