Influvac sus inj (striek.skl. s ihlou) 1x0,5 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Influvac
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0027/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
56079
Názov produktu podľa ŠÚKL
Influvac sus inj 1x0,5 ml (striek.skl. s ihlou)
Aplikačná forma
SUS INJ - Injekčná suspenzia

Popis a určenie

Očkovacia látka pomáha chrániť pred chrípkou. Po podaní si imunitný systém (prirodzený obranný systém tela) vytvára svoju vlastnú ochranu (protilátky) proti ochoreniu. Žiadna zo zložiek vakcíny nemôže spôsobiť chrípku.

Vakcína je určený na ochranu proti trom typom vírusu, ktoré sú obsiahnuté vo vakcíne, približne za 2 až 3 týždne po očkovaní. Chrípka sa môže rozvinúť, ak došlo k nakazeniu tesne pred alebo tesne po očkovaní. Vakcína nechráni proti bežnému nachladnutiu, aj keď niektoré jeho príznaky sú podobné chrípke.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 30. 6. 2019.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Vakcína spĺňa požiadavky SZO (severná pologuľa) a rozhodnutia EÚ na obdobie 2019/2020.
Vakcína je určená dospelým a deťom od 6 mesiacov.

1 dávka (0,5 ml) obsahuje:
A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09 - podobný kmeň vírusu (A/Brisbane/02/2018, IVR-190) 15 mikrogramov HA**
A/Kansas/14/2017 (H3N2) - podobný kmeň vírusu (A/Kansas/14/2017, NYMC X-327) 15 mikrogramov HA**
B/Colorado/06/2017- podobný kmeň vírusu (B/Maryland/15/2016, NYMC BX-69A) 15 mikrogramov HA**
**hemaglutinín

Odporúčaná dávka je:
- dospelí: 0,5 ml
- deti od 36 mesiacov: 0,5 ml
- deti vo veku 6-35 mesiacov: klinické údaje sú obmedzené; môžu sa podávať dávky 0,25 ml alebo 0,5 ml, podrobné pokyny pre podávanie dávky 0,25ml alebo 0,5 ml viď SPC, časť 6.6. Podaná dávka má byť v súlade s aktuálnymi národnými odporúčaniami.

Pre deti, ktoré neboli doteraz očkované, sa odporúča preočkovanie po minimálne 4 týždňoch.
Protilátková odpoveď sa obvykle vytvára do 2-3 týždňov po očkovaní. 

Spôsob použitia

Očkovanie sa má vykonať intramuskulárnou alebo hlbokou subkutánnou injekciou. Za žiadnych okolností sa nesmie podať intravaskulárne. Vakcína má pred použitím dosiahnuť teplotu miestnosti. Pred použitím je potrebné vakcínu  pretrepať a vizuálne skontrolovať.

Upozornenie

Vakcína sa môže podať počas tehotenstva a dojčenia.
Bezpečnosť a účinnosť vakcíny nebola stanovená u detí mladších ako 6 mesiacov.
Očkovanie sa odporúča odložiť u pacientov s akútnou infekciou alebo s horúčkovitým ochorením.
Vakcína môže spôsobiť falošne pozitívne výsledky v sérologických testoch používajúcich metódu ELISA na zistenie protilátok proti HIV-1, vírusu hepatitídy C a najmä HTLV1.
Vakcína sa uchováva pri teplote 2-8°C chránená pred svetlom, neuchovaváť v mrazničke.
Vakcína môže obsahovať stopy vajec (ako napr. ovalbumín, kuracie proteíny), formaldehyd, cetrimóniumbromid, polysorbát 80 alebo gentamicín.
Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj Influvac môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Počas klinických štúdií boli pozorované nasledujúce vedľajšie účinky. Ich frekvencia bola odhadnutá ako častá: vyskytuje sa u 1 až 10 užívateľov zo 100:
· bolesť hlavy;
· potenie;
· bolesť svalov (m ... viac >

Účinné látky

hemaglutinín vírusu chrípky A/Brisbane, hemaglutinín vírusu chrípky A/Kansas, hemaglutinín vírusu chrípky B/Colorado

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 12